RODOKMEN STRAUB - TABULKY ROZRODŮ

Na této stránce jsou uvedeny v tabulkové formě (předkové vlevo, potomci v pořadí podle data narození v navazujících řádcích vpravo) posloupnosti příslušníků jednotlivých rodových větví Straubů ze Šumavy, které se dosud podařilo ověřit v matrikách, případně zjistit na internetu.

V lichém sloupci je příslušník rodu Straub, ve vedlejším sudém pak jeho manžel(ka). Kromě křestního jména jsou uvedeny následující údaje, pokud jsou známé: datum a místo narození, datum a místo úmrtí, u partnera pak před obdobnými údaji ještě datum sezdání. Přesné datum je uvedeno v případech, kdy je dobře doloženo, jinak je uveden pouze rok nebo přibližný rok.

Křestní jména jsou uváděna v současné podobě. Příjmení manželů(ek) nemusí být správně rozluštěno ze zápisů, přecijen prioritou bylo zjišťování jiných údajů a zde jsem se luštěním již moc nezabýval. Má-li někdo chuť, může se do luštění pustit a předat sem pak své výsledky. Rád provedu opravy.

O některých členech větví není známo zatím téměř nic víc, než že se narodili - je pravděpodobné, že o řadě dalších nevíme ještě ani to. Zelenají se ty části stromu, u kterých je 100% jistota vazby s předchozí či následující generací. V případech, kdy se údaje o návaznosti větve ještě nepodařilo dostatečně ověřit, je příslušný článek posloupnosti zatím ponechán bíle. Šedé pole pak znamená, že tato linie již nepokračuje žádným potomkem, který by nesl jméno Straub.

Ještě jednou upozorňuji, že údaje nemusí být stoprocentní. Vycházel jsem jen z údajů v matrikách a z intrnetu a to ještě jen z těch, které jsem doposud vyhledal. Nelze to proto brát za faktum. Po dohledání dalších zápisů budu pokračovat následujícími potomky. Protože již hledám sestupně, tedy od rodiče k potomkovi, nemusím některé potomky vůbec objevit. Víte-li o takových, můžete mne na ně upozornit, rád je doplním.

Pokud je u údaje uvedeno přesné datum, můžete se na mne obrátit a já vám prozradím matriku, ze které je údaj vypsán.

 

Nejprve začneme trochu hypoteticky údaji, které jsou na internetu, nepodařilo se je zatím ověřit. Není proto jisté, že tyto vazby existují. Prostě toto vezmeme jen jako odrazový můstek pro další již ověřené vazby.


Wilhelm *kol 1616 +8.2.1696 Marie Heininger Magdalena 3.11.1675 Václav Muchenschnabl    
     
Vít +př 25.10.1724 8.11.1677 Eva Kohrsanzky *př 1662 Opolenec +1685-1689 Adam *7.9.1678 Stodůlky +2.12.1746 13.4.1698 Afra Drennel (Treml) *asi 1676 Bavorsko Kühedorf +30.12.1746 Stodůlky ->
František *6.10.1682 Stodůlky    
Michal *11.7.1685 Stodůlky    
Regina *př 1683 18.6.1701 Ondřej Walthauser  
23.10.1689 Eva Höninger Kateřina *26.5.1695 Vysoké Lávky 28.2.1713 Jiří Pscheidl  
Marie *11.7.1685 Stodůlky 25.11.1724 Matyáš Heidelberger  
   
Matyáš *kol 1664 +17.3.1724 asi 1685 Kateřina Marie *kol 1669 +15.3.1708 Stodůlky Dorota 14.5.1712 Matyáš Hofman  
Marie *30.4.1695 Stodůlky 17.1.1717 Tobyáš Tochler  
Jan *8.6.1697 Stodůlky 9.2.1727 Walburga Zind ->
Eva *20.12.1701 Stodůlky 4.2.1725 Jiří Penner *4.4.1702 Mirkov  
Adam *27.3.1703 Stodůlky +21.6.1725 Stodůlky    
Michal *16.9.1705 Stodůlky +16.11.1765 Stodůlky 27.1.1733 Magdalena *kol. 1718 +22.3.1788 Stodůlky  
Kateřina *kol 1686 +8.5.1746 Jan František *2.6.1709    
Tomáš *17.12.1713 Stodůlky +5.3.1763 Stodůlky 21.4.1735 Marie Gebert (Gebhart) *27.3.1712 Stodůlky +29.11.1752 Stodůlky ->
7.8.1753 Alžběta Weber ->
Kateřina *31.7.1716 Stodůlky    
Antonín *7.6.1719 Stodůlky    
   
Marie 19.10.1670 Jan Haas    
   
Jan 3.9.1684 Magdalena *kol 1661 +2.6.1731 Stodůlky Eva *24.5.1696 Stodůlky    
   
Jiří *kol 1664 +22.7.1724 Stodůlky    
   
Josef Eva Martin *8.11.1700 Stodůlky +23.2.1701 Stodůlky    
   
    Marie *kol 1667 +14.3.1740 Stodůlky    
  Matyáš *kol 1675 +17.11.1735 Stodůlky    
  Jiří *kol 1681 +10.4.1719 Stodůlky    

U Wilhelma známe datum jeho úmrtí. Zcela určitě je otcem Magdaleny. Jestli je otcem i ostatních dětí není prokázáno, zrovna tak jeho sňatek s Marií.

U Víta známe datum jeho svateb. Ostatní osobní údaje jsou dohady. Děti jsou doloženy. O osudu Františka a Michala nic nevíme.

U Afry je v matrice v knize oddaných uvedeno příjmení Drennel. V procházených ostatních mladších matrikách se ale vyskytuje jméno Treml. Nestudoval jsem, jestli by jeho původ směřoval ke stejným kořenům a jaké je tedy původní správné jméno.

U Matyáše známe datum jeho úmrtí. Ostatní jsou dohady.

Protože existuje v této době ještě jeden Matyáš, je dost velká pravděpodobnost, že to nejsou bratři a že výskyt Straubů je zde větší a starší. Obávám se, že Wilhelm není jediný nositel příjmení Straub v této době. V poznámkách mám i další jména, která zatím není kam přidat.

Spíše se však přikláním k druhé možnosti, že Matyášové jsou otec a syn. Odhad data narození je určen z data úmrtí a uvedeného stáří v matrice. Toto stáří může být uvedeno značně nepřesně a pak může docházet k takovýmto nejasnostem. Stačí ubrat druhému Matyášovi 10 let odhadovaného stáří a už nám to vychází.

Obdobné platí i pro oba Jiří.

Zajímavé to je u Martina *1700. V knize úmrtí je jako otec uveden Josef, v knize křtěných pak rodiče Jan a Eva.

U všech záznamů je problém, že se zde v této době vyskytuje více osob stejného jména a nejsme schopni přesně přiřadit jednotlivé zápisy konkrétní osobě.

Začátek stránky       Hlavní stránka


Adam *7.9.1678 Stodůlky & Afra Drennel (Treml)

Toto je nejdále doložená větev až k otci Vítovi. A protože je to i větev mého primárního zájmu, je její část dotažena téměř do současnosti.


Jakub *11.1.1699 Vysoké Lávky +3.2.1717 Stodůlky    
Jan *20.5.1701 Stodůlky +8.2.1742 Stodůlky 14.5.1724 Barbora Schmid *27.11.1702 Stodůlky Kateřina *7.9.1724 Stodůlky    
Jan *18.8.1726 Stodůlky +před 1737    
Vavřinec *17.7.1728 Stodůlky 20.1.1759 Anna Marie Fürht Anna Markéta *10.2.1760 Stodůlky    
Matyáš *28.12.1761 Stodůlky    
Marie *17.2.1731 Stodůlky    
František *2.12.1733 Stodůlky +27.12.1810 Stodůlky    
Matyáš *6.2.1736 Stodůlky    
Jan *13.5.1737 Stodůlky 10.7.1756 Anna Marie Stener Vavřinec *19.7.1757 Stodůlky +22.7.1758 Stodůlky    
Anna Kateřina *25.7.1759 Stodůlky +23.4.1763 Stodůlky    
Marie Barbora *4.9.1762 Stodůlky +29.3.1763 Stodůlky    
Kateřina *24.11.1764 Stodůlky    
Tereza *10.7.1768 Stodůlky    
Matyáš *1.7.1773 Stodůlky +4.10.1776 Stodůlky    
Jan Jiří *24.8.1777 Stodůlky    
Marie *1.1.1704 Stodůlky 24.11.1726 Jiří Jager *22.3.1699 Stodůlky    
Jan Pavel *24.6.1707 Stodůlky +3.1.1772 Stodůlky 19.6.1730 Eva Vollkommer *4.9.1702 Velhartice Javorná +18.12.1761 Stodůlky Josef *8.3.1732 Stodůlky +14.4.1788 Stodůlky 11.11.1759 Anna Marie Schmaltzl *asi 1734 Formberg Josef +před 1770    
Růžena *3.8.1760    
Tomáš *3.12.1761 +asi 1841 22.8.1780 Anna Marie Schmid ->
Jan *19.6.1765 Stodůlky    
Tereza *26.4.1768 Prášily Velký Bor +26.9.1769 Prášily Velký Bor    
Josef *16.11.1770 Prášily Velký Bor    
Jan Nepomuk *8.5.1734 Stodůlky    
Matyáš *20.2.1738 Stodůlky +po 1773 19.2.1770 Markéta Ertl *před 1752 Stodůlky +po 1773 Josef *27.6.1773 Stodůlky +24.3.1844 Luha 24.2.1805 Tereza Schmid *26.5.1786 Odecha +15.11.1868 Luha ->
Anna Marie *22.10.1776 Stodůlky    
Kateřina *5.11.1779 Stodůlky +4.6.1782 Stodůlky    
Jan *10.1.1783 Stodůlky    
5.7.1762 Kateřina Putinger Václav *2.9.1763 Stodůlky +17.9.1820 Hůrka    
Kateřina *5.2.1767 Stodůlky 12.10.1773 Jan Weber *asi 1764    
Josef *8.2.1769 Stodůlky    
Adam *5.1.1710 Stodůlky +17.3.1710 Stodůlky    
Matyáš *12.2.1712 Stodůlky +21.11.1773 Prášily Velký Bor 20.11.1741 Marie Hoffman *asi 1712 Bavorsko Grünbach +15.8.1772 Stodůlky Josef *28.12.1744 Stodůlky +24.8.1829 Prášily Velký Bor 10.5.1768 Eva Marie Gebert *5.2.1747 Jelenov +před 1814 Ignác *20.2.1769 Prášily Velký Bor +20.2.1769 Velký Bor    
Anna Marie *21.9.1770 Prášily Velký Bor    
Jan Jakub *15.7.1773 Prášily Velký Bor +15.7.1773 Velký Bor    
Marie Anna *25.3.1775 Prášily Velký Bor    
František *6.3.1778 Prášily Velký Bor 24.8.1802 Anna Marie Bauer ->
Jan Michal *29.9.1780 Prášily Velký Bor +17.12.1799 Velký Bor    
Antonín *5.12.1783 Prášily Velký Bor    
Tereza *14.6.1786 Prášily Velký Bor +1862-1864 nemanželské ->

Zajímavý jev nastal u Jakuba. Podařil se dohledat nejen zápis o narození, ale i o oddání a o úmrtí. Bohužel zápis o úmrtí předchází zápisu o oddání. Přitom na zápisu o oddání je výslovně uvedeno syn Adama. Taktéž se nenašly žádné záznamy o narození jejich dětí ani žádný o úmrtí Jakuba v pozdější době. Proto zatím bílé pole. Zřejmě se skřížily záznamy pro dva Jakuby

Bílo je i u Jana Nepomuka a to z toho důvodu, že v době před jeho narozením existují záznamy o rození dětí nějakému Janu a Evě. Tyto záznamy jsou v tabulce níže. V záznamech zde uvedených je otec uveden jako Pavel. Pro Jana Nepomuka pak jako Jan Pavel, takže by mohl být teoreticky i u druhých zápisů. A kdo je onen druhý Jan není známo.

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Tomáš *3.12.1761 & Anna Marie Schmid

Pokračování


Václav *20.12.1780 Srní Sedlo +9.1.1781 Srní Sedlo    
Jan Jiří *22.3.1782 Srní    
Jan *21.10.1784 Srní    
Anna Kateřina *11.9.1787 Srní    

O dalších osudech není nic známo.

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Josef *27.6.1773 Stodůlky & Tereza Schmid

Pokračování


Markéta *21.2.1806 Luha +asi 1869 Dolní Rejštejn 24.11.1835 Ondřej Niebauer    
Jan *14.6.1809 Luha +8.2.1855 Kašperské Hory 17.10.1837 Anna Marie Fetterle *27.10.1813 Kašperské Hory Peklo Marie    
Anna *13.10.1811 Luha 20.11.1836 Josef G...    
Sofie *15.5.1816 Luha    
Josef *2.9.1819 Luha    

Dle internetu se měla Markéta provdat za Niebauera a zemřít v Dolním Rejštejně, pár Jan a Anna Marie Fetterle by měli mít dceru Marii. Matriky Kašperských Hor jsem již moc nezkoumal, je možné, že se v nich skrývá doplnění a pokračování.

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


František *6.3.1778 Prášily Velký Bor & Anna Marie Bauer

Pokračování


Jan *14.2.1803 Hůrka    

Zatím nezjištěno pokračování.

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Tereza *14.6.1786 Prášily Velký Bor & nemanželské

Pokračování


Jana *14.4.1813 Prášily Velký Bor +18.4.1813 Velký Bor    
Josef *27.8.1828 Prášily Velký Bor 23.10.1860 Kateřina Scheinost *17.12.1836 Nuzerov Jan *13.5.1860 Dolejší Krušec +19.11.1865 Kněžice    
Filip *21.8.1862 Rapatice +23.10.1865 Kněžice    
Anežka *6.2.1864 Kněžice +18.12.1864 Kněžice    
František *29.9.1866 Kněžice +19.1.1937 Lnáře 15.5.1893 Marie Sabor *5.7.1871 Rapatice +3.6.1958 Hostinné František *29.5.1891 Dolejší Krušec    
Otto *1.11.1893 Dolejší Krušec +11.12.1895 Nové Městečko    
Marie *19.6.1895 Dolejší Krušec +24.11.1895 Nové Městečko    
Františka *11.6.1897 Nové Městečko 12.4.1924 Leopold Pašava *10.11.1893 Štěchovice +1.9.1951 Cheb  
Marie *3.3.1900 Nové Městečko +25.4.1945 Plzeň Václav Vávra *10.1.1900 Holkovice +25.4.1945 Plzeň  
Albína *28.2.1903 Červené Dvorce + Svéradice 23.6.1923 Václav Jírovec *11.9.1894 Svéradice + Svéradice  
Emanuel *29.12.1904 Červené Dvorce +16.2.1968 Slemeno 13.10.1927 Antonie Kandrová *12.6.1909 Svéradice ->
Adolf *13.6.1906 Rapatice +1946 Chomutov    
Amalie *27.9.1908 Žichovice +19.5.1977 10.1.1928 Josef Loula *24.11.1904 Nezdřev +15.12.1978 Lnáře  
Julie *7.12.1911 Defurovy Lažany Josef Fus *15.7.1909  
Anna *26.5.1920 Svéradice +18.5.1995 Hostinné 15.2.1941 Václav Čeřovský *30.8.1919 Lomnice nad Popelkou +17.4.1943 Zoosen  
Tereza Anastazie *13.9.1872 Petrovice u Sušice    
Josef *13.9.1872 Petrovice u Sušice +9.5.1879 Petrovice u Sušice    
Alois *17.6.1878 Petrovice u Sušice +22.6.1878 Petrovice u Sušice    
Josef *22.2.1880 Petrovice u Sušice    

Zatím není jasný osud Františka 1891. Údajně odplul do Ameriky, kde před válkou bezdětný zemřel. Potvrzeno to není a asi se to nikdy nepodaří

Zatím nejasno je i u Adolfa. Víme, že měl dvě dcery, o jiných potomcích zatím není nic známo. Ozvou se jejich potomci? Až se zpřístupní matriky, bude možná jasněji.

Zde by mě celkem zajímal osud Josefa *27.8.1828 a jeho ženy Kateřiny. Podle doby, kdy se jim rodily potomci i podle dalšího vývoje jeho postavení je možné, že se nějak účastnil Prusko-Rakouské války. Dále je mi známo, že dožil někde v Praze. Kdy, jak a kam se tam dostal mi je zatím záhadou. A co jeho žena Kateřina?

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Emanuel *29.12.1904 Červené Dvorce & Antonie Kandrová

Pokračování


Helena *1928 Svéradice    
Růžena *1930 Svéradice    
Vladislav Eduard *1931 Svéradice    

Zde jsou známa konkrétní data narození všech tří dětí Emanuela. Zatím však ponecháme jen s uvedením roků. Další osudy nejsou známy, je na potomcích, jestli se ozvou (za což budu rád) a nějak doupřesní. Samozřejmě v rozsahu, který si budou přát.

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Jan *8.6.1697 Stodůlky & Walburga Zind

Větev Matyáše Strauba, která zatím není dotažena do současnosti. Zde je to již opravdu o skládání zápisů, které jsem měl z hledání informací pro Vítovy potomky. Tady mohou být větší chyby, protože se hledalo jen metodou procházením matrik. Třeba jednou, bude-li zájem, půjdu cestou od potomka k rodičům a dohledám další členy rodu.


Tomáš *18.12.1727 Stodůlky    
Antonín *20.5.1729 Stodůlky +23.3.1763 Stodůlky    
Jan *22.10.1731 Stodůlky    
Josef *14.3.1734 Stodůlky +14.4.1788 Stodůlky 23.5.1759 Kateřina Schätz *14.3.1734 Marie Anna *18.1.1763 Stodůlky    
Anna Marie *8.3.1765 Stodůlky    
Marie Tereza *17.5.1767 Stodůlky +3.3.1768 Stodůlky    
Jan *25.5.1774 Stodůlky 24.1.1796 Alžběta Lang Barbora *3.11.1797 Stodůlky    
Jan Jiří *9.1.1800 Stodůlky +9.6.1831 Pustina 11.5.1829 Kateřina Weber *kol. 1808 ->
Magdalena *22.3.1802 Stodůlky nemanželské ->
26.7.1825 Antonín Lautschan *kol. 1763  
Anna Marie *20.12.1803 Stodůlky    
František *10.3.1806 Stodůlky 24.1.1832 Tereza *kol.1800 ->
Kateřina *5.6.1808 Stodůlky    
Anežka *24.10.1810 Stodůlky    
Tereza *8.3.1781 Stodůlky    
Anna Marie *25.5.1736 Stodůlky +24.5.1752 Stodůlky    
Ondřej *1.11.1739 Stodůlky +14.4.1818 Stodůlky Anna Marie Herzig +1.6.1818 Stodůlky Josef *11.3.1764 Stodůlky +24.5.1764 Stodůlky    
Jan Michal *18.8.1765 Stodůlky +31.7.1842 Souš 30.5.1786 Anna Gebhard +26.5.1795 Souš Marie Anna *3.8.1786 Stodůlky nemanželské ->
29.2.1808 Sebastian Weber +kol. 1784 Stodůlky  
Jan *16.12.1788 Souš +28.12.1790 Souš    
Jan *20.4.1791 Souš +7.7.1816 Souš    
19.1.1796 Eva Marie +25.6.1817 Souš Josef *4.12.1796 Souš +3.6.1797 Souš    
Jan Karel *23.12.1798 Souš Marie ->
Anna Marie *4.11.1800 Souš +11.7.1801 Souš    
Anna Marie *25.7.1802 Souš    
Marie Kateřina *5.10.1804 Souš 8.7.1828 Michal *kol. 1802  
Anežka *12.3.1807 Souš nemanželské ->
František *26.8.1809 Souš +8.9.1809 Souš    
Barbora *5.7.1811 Souš +2.8.1835 Souš    
23.11.1819 Sofie *kol. 1786 Tereza *3.5.1820 Souš +13.10.1837 Souš    
Josef *9.2.1823 Souš    
František *6.6.1825 Souš    
Anonima *25.1.1829 Souš +25.1.1829 Souš    
Antonín *24.3.1830 Souš    
Vavřinec *4.8.1767 Stodůlky +21.7.1769 Stodůlky    
Jakub *23.7.1769 Stodůlky +22.1.1806 Souš 22.11.1789 Anna Marie Straub *8.6.1770 Stodůlky Alžběta *4.9.1790 Souš +21.9.1790 Souš    
Marie Kateřina *21.11.1791 Souš +23.10.1795 Souš    
Anna Marie *7.3.1794 Souš 11.7.1818 Filip Hofmann *kol. 1773  
Anna Marie *23.1.1797 Souš nemanželské ->
23.2.1819 Jan Rökbauer *kol. 1793  
Václav *29.7.1799 Souš +13.3.1805 Souš    
Jan *2.11.1801 Souš 13.5.1823 Barbora Aschenbronner *kol. 1804 ->
Anežka *15.6.1804 Souš +31.3.1809 Souš    
Josef *20.4.1771 Stodůlky 13.5.1804 Anna Marie Löfflmann *kol. 1784 František *26.4.1805 Stodůlky +8.1.1841 Stodůlky 31.1.1832 Tereza Zettl *10.10.1813 ->
Josef *17.2.1807 Stodůlky +29.6.1819 Stodůlky    
Jan *25.3.1809 Stodůlky +23.4.1810 Stodůlky    
Anna Marie *2.11.1811 Stodůlky    
Marie Kateřina *28.1.1814 Stodůlky    
Anna Tereza *3.10.1816 Stodůlky +1.6.1818 Stodůlky    
Tereza *22.10.1819 Stodůlky    
*3.6.1822 Stodůlky    
Ondřej *27.3.1773 Stodůlky 9.2.1802 Anna Bauer Marie *7.6.1803 Stodůlky +21.6.1803 Stodůlky    
Jan *30.6.1804 Stodůlky Anna Marie ->
Tereza *19.3.1807 Stodůlky    
Anna Marie *24.9.1809 Stodůlky +24.12.1816 Stodůlky    
Jan Petr *29.6.1775 Stodůlky +21.10.1836 Stodůlky 19.11.1799 Marie Anna +6.9.1861 Hůrky Ignác *30.1.1801 Stodůlky +20.2.1801 Stodůlky    
Anna Marie *10.7.1802 Stodůlky +12.5.1805 Stodůlky    
Ondřej *17.11.1804 Stodůlky +28.5.1805 Stodůlky    
Petr *16.7.1806 Stodůlky 16.11.1830 Barbora *kol. 1808 ->
Anna Marie *28.9.1809 Stodůlky +16.4.181 Stodůlky    
Marie Františka *14.2.1812 Stodůlky    
Ignác *14.1.1815 Stodůlky 14.11.1837 Růžena *kol. 1818 ->
Marie Anna *3.12.1776 Stodůlky 21.5.1798 František    
Tereza *5.10.1778 Stodůlky 12.2.1828    
Antonín *12.6.1782 Stodůlky +20.1.1786 Stodůlky    
Marie Magdalena *15.7.1744 Stodůlky    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Tomáš *17.12.1713 Stodůlky & Marie

Větev Tomáše Strauba s jeho první ženou. Zatím není dotažena do současnosti.


František *2.10.1736 Stodůlky +12.2.1770 Stodůlky 16.6.1759 Ludmila Guschal Sofie *17.2.1761 Stodůlky +25.4.1761 Stodůlky    
Anna Marie *22.1.1762 Stodůlky +23.1.1762 Stodůlky    
Tereza *23.7.1764 Stodůlky +21.8.1769 Stodůlky    
František *15.7.1766 Stodůlky +27.8.1837 Stodůlky Magdalena Jan Jiří *12.12.1794 Stodůlky +17.1.1795 Stodůlky    
Kateřina *26.11.1795 Stodůlky +26.1.1831 Stodůlky nemanželské ->
Alžběta *5.1.1798 Stodůlky    
Josef *22.5.1802 Stodůlky +18.8.1804 Stodůlky    
Barbora *2.12.1804 Stodůlky    
Josef *21.4.1807 Stodůlky    
Anežka *15.4.1812 Stodůlky +22.4.1812 Stodůlky    
Anna Marie *5.12.1768 Stodůlky +3.7.1769 Stodůlky    
Anna Marie *8.6.1770 Stodůlky 22.11.1789 Jakub Straub *23.7.1769 Stodůlky Pokračování výše u Jakuba *23.7.1769 Stodůlky  
Jan *24.4.1738 Stodůlky    
Eva Kateřina *14.11.1740 Stodůlky    
Vavřinec *5.8.1743 Stodůlky +24.7.1747 Stodůlky    
Josef *9.2.1746 Stodůlky    
Anna Marie *17.7.1749 Stodůlky +16.2.1753 Stodůlky    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Kateřina *26.11.1795 Stodůlky & nemanželské

Nemanželské dítě Kateřiny Straubové, které záhy zemřelo.


Růžena *16.11.1830 Stodůlky +28.11.1830 Stodůlky    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Tomáš *17.12.1713 Stodůlky & Alžběta Weber

Větev Tomáše Strauba s jeho druhou ženou. Zatím není dotažena do současnosti.


Jan Adam *14.7.1754 Stodůlky 7.7.1779 Kristína Hoffman Mořic *2.4.1780 Červené Dvorce +18.5.1782 Červené Dvorce    
Jan *23.6.1782 Červené Dvorce    
Marie Magdalena *23.1.1785 Červené Dvorce    
Marie *8.12.1787 Červené Dvorce    
Jakub *23.7.1790 Červené Dvorce    
Kateřina *24.7.1794 Červené Dvorce    
Ondřej *19.11.1797 Budětice +13.9.1798 Budětice    
Josef *29.12.1799 Budětice    
Anna Marie *17.7.1756 Stodůlky    
Eva Tereza *18.12.1758 Stodůlky    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Jan Jiří *9.1.1800 Stodůlky & Kateřina Weber

Větev Jana Jiřího Strauba s jeho ženou Kateřinou. Pokračování je zatím neznámé.


Emanuel *22.1.1825 Rovina    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Magdalena *22.3.1802 Stodůlky & nemanželské

Nemanželští potomci Magdaleny. Syn se narodil před tím než se provdala. Dítě zřejmě zemřelo. Dcera pak potom, takže je otázkou, jestli nalezená svatba je opravdu této Magdaleny.


Jan Baptista *20.7.1824 Rovina    
Anna *18.6.1836 Hartmanice    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


František *10.3.1806 Stodůlky & Tereza

Větev Františka Strauba s jeho ženou Terezou. Pokračování posledního potomka Václava je zatím neznámé.


Anonima *17.1.1833 Pustina +17.1.1833 Pustina    
Barbora *17.1.1833 Pustina +27.1.1833 Pustina    
František *19.6.1834 Pustina +28.6.1834 Pustina    
Václav *24.10.1836 Pustina +20.11.1836 Souš    
Václav *10.10.1839 Skelná    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Marie Anna *3.8.1786 Stodůlky & nemanželské

Nemanželský potomek Marie Anny. Dítě zemřelo.


Jan *19.11.1807 Souš +26.11.1807 Souš    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Jan Karel *23.12.1798 Souš & Marie

Větev Karla Strauba a Marie. Není zatím dotaženo do současnosti.


Antonín *6.6.1823 Souš 26.11.1849 Karolína Weber Matyáš *24.2.1852 Šerlův Dvůr    
Aneška *29.5.1853 Rovina    
24.11.1856 Anna Hofmann Tereza *14.10.1857 Skelná    
Marie *11.9.1858 Pustina    
Karel *21.11.1860 Šerlův Dvůr    
Anna *4.11.1863 Šerlův Dvůr    
  *31.1.1866 Šerlův Dvůr +31.1.1866 Šerlův Dvůr    
  *31.1.1866 Šerlův Dvůr +31.1.1866 Šerlův Dvůr    
Kateřina *20.1.1825 Souš    
Josef *4.3.1827 Souš 10.8.1852 Anna Marie Bauer Františka *28.9.1852 Souš    
Emílie *9.1.1855 Souš    
Karel *22.5.1856 Souš    
Jan *6.7.1858 Souš +1.8.1931 Zálužice    
Matylda *19.6.1860 Souš +7.3.1861 Souš    
Anežka *20.1.1862 Souš +20.5.1862 Souš    
Růžena *13.3.1863 Souš    
Tereza *5.4.1865 Souš    
Tereza *16.3.1829 Souš    
Anežka *12.3.1831 Souš +19.10.1831 Souš    
Barbora *14.10.1832 Souš +15.7.1833 Souš    
Růžena *28.3.1834 Souš    
Marie Františka *16.9.1836 Souš +22.10.1836 Souš    
Felix *30.1.1838 Souš +31.1.1838 Souš    
František *1.3.1839 Souš    
Marie *2.9.1843 Souš    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Anežka *12.3.1807 Souš & nemanželské

Nemanželský potomek Anežky Straubové. Další osudy matky ani dítěte nejsou známy.


Anna Marie *1.1.1836 Souš    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Anna Marie *23.1.1797 Souš & nemanželské

Nemanželský potomek Anny Marie Straubové před jejím provdáním. Další osud není znám.


Marie Anna *15.10.1817 Souš    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Jan *2.11.1801 Souš & Barbora Aschenbronner

Zatím dále neprobádaná větev.


Anna Marie *22.5.1824 Souš    
Jan *2.12.1826 Souš 12.11.1849 Růžena Zettl *kol. 1826    
Marie Anna *23.12.1828 Souš +11.3.1829 Souš    
Josef *19.3.1830 Souš +23.3.1830 Souš    
Tereza *13.4.1831 Souš    
Růžena *20.2.1835 Souš    
Anna *10.4.1838 Souš    
Magdalena *22.7.1840 Souš    
Marie Františka *3.10.1842 Souš    
  *3.7.1845 Souš    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


František *26.4.1805 Stodůlky & Tereza Zettl

Zatím dále neprobádaná větev.


Anežka *5.4.1833 Stodůlky nemanželské František *28.4.1852 Stodůlky    
28.2.1859 Jan Mužík *kol. 1825    
Ignác *13.11.1835 Stodůlky Růžena Ignác *12.11.1859 Stodůlky    
Marie Tereza *19.8.1861 Stodůlky    
Marie *31.8.1863 Stodůlky    
Thekla *5.9.1865 Stodůlky    
František Karel *8.1.1838 Stodůlky    
Františka *7.3.1840 Stodůlky    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Jan *30.6.1804 Stodůlky & Anna Marie

Děti Jana Strauba a Anny Marie. Trojčata a zřejmě i následný chlapec zemřeli.


Marie Dorota *14.6.1836 Stodůlky +22.6.1836 Stodůlky    
Tereza *14.6.1836 Stodůlky +22.6.1836 Stodůlky    
Sofie *14.6.1836 Stodůlky +22.6.1836 Stodůlky    
  *6.11.1837 Stodůlky    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Petr *16.7.1806 Stodůlky & Barbora

Zatím dále neprobádaná větev.


<
Marie Kateřina *23.11.1830 Stodůlky    
Gunter *10.2.1833 Stodůlky Pavla Karel Tomáš *2.11.1865 Stodůlky 18.11.1889 Marie Huber    
Marie *10.9.1867 Stodůlky    
Jan Nepomuk *1.5.1872 Stodůlky +19.2.1896    
Růžena *10.8.1877 Stodůlky 9.7.1898    
Otomar *24.4.1880 Stodůlky    
Anonima *22.3.1835 Stodůlky +22.3.1835 Stodůlky    
Marie *28.4.1836 Stodůlky    
Anna Marie *8.12.1838 Stodůlky    
Barbora *4.4.1840 Stodůlky    
František Karel *4.8.1842 Stodůlky    
Růžena *24.7.1844 Stodůlky    
Josef *6.3.1847 Stodůlky    
Jan *5.11.1849 Stodůlky    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Ignác *14.1.1815 Stodůlky & Růžena

Zatím dále neprobádaná větev.


Marie Františka *30.1.1838 Stodůlky +4.2.1838 Stodůlky    
Růžena *8.8.1839 Stodůlky +11.8.1839 Stodůlky    
Frederik *5.3.1841 Stodůlky    
Magdalena *3.5.1842 Stodůlky    
Viloména *22.1.1844 Stodůlky    
Marie Barbora *8.11.1850 Stodůlky    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


N1 Potomci neznámého původu

Větve, které zatím není kam připojit.


Jan Eva Markéta *24.5.1719 Stodůlky    
Adam *22.5.1720 Stodůlky    
Markéta *18.4.1721 Stodůlky    
Adam *26.10.1724 Stodůlky    
Anna Marie *18.6.1727 Stodůlky 26.1.1755 Josef Zettl    
Jan *30.4.1731 Stodůlky    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


N2 Potomci neznámého původu

Větve, které zatím není kam připojit.


Josef Barbora Vavřinec *17.7.1728 Stodůlky    
Marie *17.2.1731 Stodůlky    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


N3 Potomci neznámého původu

Větve, které zatím není kam připojit.


Jan Jiří 2.5.1741 Kristína Neüburger Jakub *14.7.1744 Stodůlky    
Barbora *11.10.1745 Stodůlky +24.1.1746 Stodůlky    
Kateřina *3.11.1752 Stodůlky    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


N5 Potomci neznámého původu

Větve, které zatím není kam připojit.


Vavřinec 20.1.1759 Anna Marie Fürth Anna Markéta *10.2.1760 Stodůlky nemanželské František *23.2.1797 Rejštejn    
Matyáš *28.12.1761 Stodůlky    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


N6 Potomci neznámého původu

Zde je možné, že Jan je totožný s Janem *30.4.1731 synem Jana a Evy, Janem *22.10.1731 synem Jana a Walbyrgy, Janem Nepomukem *10.5.1734 synem Jana Pavla a Evy, Janem *15.5.1736 synem Michala a Magdaleny, Janem *13.5.1737 synem Jana a Barbory nebo Janem *24.4.1738 synem Tomáše a Marie.


Jan Magdalena Anna Marie *26.2.1761 nemanželské František *13.10.1795 Rejštejn +25.11.1795 Rejštejn    
Marie Tereza *4.10.1762 Stodůlky    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


N7 Potomci neznámého původu

Zde je opět možné, že Jan je totožný s Janem *30.4.1731 synem Jana a Evy, Janem *22.10.1731 synem Jana a Walbyrgy, Janem Nepomukem *10.5.1734 synem Jana Pavla a Evy, Janem *15.5.1736 synem Michala a Magdaleny, Janem *13.5.1737 synem Jana a Barbory nebo Janem *24.4.1738 synem Tomáše a Marie. Vzhledem k tomu, že je přebytek Janů a u následujících dětí jsou rozdílní kmotři, nemusí se jednat vůbec o sourozence, ale o dva páry rodičů.


Jan Alžběta Kateřina *29.6.1761 Stodůlky    
Kateřina *27.1.1763 Stodůlky    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


N8 Potomci neznámého původu

Zde je opět možné, že Jan je totožný s Janem *30.4.1731 synem Jana a Evy, Janem *22.10.1731 synem Jana a Walbyrgy, Janem Nepomukem *10.5.1734 synem Jana Pavla a Evy, Janem *15.5.1736 synem Michala a Magdaleny, Janem *13.5.1737 synem Jana a Barbory nebo Janem *24.4.1738 synem Tomáše a Marie. I když mají děti rozdílné kmotry, budou s největší pravděpodobností sourozenci.


Jan Anna Marie Jan Jiří *29.12.1764 Stodůlky    
Kateřina *19.2.1766 Stodůlky +11.8.1769 Stodůlky    
Matyáš *20.9.1769 Stodůlky    
Filip *1.5.1772 Stodůlky +22.6.1772 Stodůlky    
Anna Tereza *29.9.1773 Stodůlky    
Antonín *6.6.1776 Stodůlky 9.2.1799 Barbora *kol. 1779 Stodůlky Josef *8.9.1800 Stodůlky +21.11.1800 Stodůlky    
Josef *1.3.1802 Stodůlky +6.4.1802 Stodůlky    
Kateřina *17.9.180 Stodůlky    
Jan *21.7.1806 Stodůlky Barbora ->
Tereza *10.8.1808 Stodůlky    
Antonín *15.4.1811 Stodůlky Tereza ->
Josef *14.10.1813 Stodůlky +30.8.1814 Stodůlky    
Josef *15.6.1815 Stodůlky +16.8.1819 Stodůlky    
Jiří *24.4.1820 Stodůlky +16.9.1820 Stodůlky    
Jan Michal *26.12.1778 Stodůlky    
Kateřina *20.10.1782 Stodůlky    
Jan *14.5.1788 Stodůlky +13.2.1790 Stodůlky    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Jan *21.7.1806 Stodůlky & Barbora

Pokračování


Václav *5.12.1837 Stodůlky    
Františka *4.10.1840 Stodůlky    
Tamara *14.6.1846 Stodůlky    
Jakub *18.2.1850 Stodůlky    
Anna Marie *18.2.1850 Stodůlky    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Antonín *15.4.1811 Stodůlky & Tereza

Pokračování


Jan Nepomuk *5.2.1838 Stodůlky    
Antonín *23.12.1840 Stodůlky    
Barbora *27.12.1843 Stodůlky    
Tereza *27.3.1847 Stodůlky    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


N9 Potomci neznámého původu


Matyáš 21.11.1791 Tereza Schmid Antonín Petr *22.11.1791 Stodůlky    
Anna Marie *25.3.1794 Stodůlky +26.5.1794 Stodůlky    
Jan Jiří *1.5.1795 Stodůlky    
Jan *2.1.1798 Stodůlky    
Josef *13.12.1799 Stodůlky Marie Anna Hofman Leopoldina *16.10.1836 Velký Bor    
Matyáš *24.6.1802 Stodůlky    
František *3.2.1805 Stodůlecká Slunečná Magdalena Winklbauer Barbora *27.3.1835 Stodůlecká Slunečná    
Marie Klára *26.11.1836 Stodůlecká Slunečná    
Josef *20.8.1841 Stodůlecká Slunečná    
Václav *23.8.1808 Stodůlky    
Marie Anna *14.7.1813 Stodůlky 9.2.1831 Jan Bayerle    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Poslední aktualizace tohoto článku: 21. 5. 2018