RODOKMEN ČEŘOVSKÝ - TABULKY ROZRODŮ

Na této stránce jsou uvedeny v tabulkové formě (předkové vlevo, potomci v pořadí podle data narození v navazujících řádcích a sloupcích vpravo) posloupnosti příslušníků jednotlivých rodových větví Čeřovských z Borovnice, které se dosud podařilo ověřit v matrikách, případně zjistit na internetu.

V lichém sloupci je příslušník rodu Čeřovský, ve vedlejším sudém pak jeho manžel(ka). Kromě křestního jména jsou uvedeny následující údaje, pokud jsou známé: datum a místo narození, datum a místo úmrtí, u partnera pak před obdobnými údaji ještě datum sezdání. Přesné datum je uvedeno v případech, kdy je dobře doloženo, jinak je uveden pouze rok nebo přibližný rok.

Křestní jména jsou uváděna v současné podobě. Příjmení manželů(ek) nemusí být správně rozluštěno ze zápisů, přecijen prioritou bylo zjišťování jiných údajů a zde jsem se luštěním již moc nezabýval. Použil jsem většinou současnou podobu příjmení, která se zde vyskyteje. Má-li někdo chuť, může se do luštění pustit a předat sem pak své výsledky. Rád provedu opravy.

O některých členech větví není známo zatím téměř nic víc, než že se narodili - je pravděpodobné, že o řadě dalších nevíme ještě ani to. Zelenají se ty části stromu, u kterých je 100% jistota vazby s předchozí generací. V případech, kdy se údaje o návaznosti větve ještě nepodařilo dostatečně ověřit, je příslušný článek posloupnosti zatím ponechán bíle. Šedé pole pak znamená, že tato linie již nepokračuje žádným potomkem, který by nesl jméno Čeřovský.

Ještě jednou upozorňuji, že údaje nemusí být stoprocentní. Vycházel jsem jen z údajů v matrikách a z intrnetu (zde patří poděkování panu Radimu Čeřovskému, z jehož údajů jsem vycházel a hodně věcí s ním konsultoval) a to ještě jen z těch, které jsem doposud vyhledal. Nelze to proto brát za faktum. Po dohledání dalších zápisů budu pokračovat následujícími potomky. Protože již hledám sestupně, tedy od rodiče k potomkovi, nemusím některé potomky vůbec objevit. Víte-li o takových, můžete mne na ně upozornit, rád je doplním.

Pokud je u údaje uvedeno přesné datum, můžete se na mne obrátit a já vám prozradím matriku, ze které je údaj vypsán.

Nejsou zde zatím uvedeni příslušníci hořické větve, protože tato nebyla předmětem mého zkoumání. Základy a mužští potomci - nositelé rodu - jsou uvedeni na stránce Radima Čeřovského. Pokud by byl zájem o vystavení i podrobných údajů odsud na těchto stránkách, nechť mi to dotyčný zašle, nebráním se tomu to zde uveřejnit.

 

Nejprve začneme trochu hypoteticky údaji, které jsou na internetu, nepodařilo se je zatím ověřit. Není proto jisté, že tyto vazby existují. Prostě toto vezmeme jen jako odrazový můstek pro další již ověřené vazby.


Petr *př 1614 +18.9.1669      
   
  Martin *př 1632 +7.2.1702 Borovnice př 1657 Marie *př 1633 +18.3.1693 Borovnice Martin *8.10.1657 Borovnice +26.8.1663 Borovnice    
Dorota 13.2.1678 Krištof Raška  
Jan *17.1.1661 Borovnice +př 1672    
Marie *23.9.1663 Borovnice 11.2.1691 Jan Jiří Lachman  
Zuzana 3.10.1688 Bedřich Berk  
Jiří *12.1.1670 Borovnice 18.10.1692 Růžena Lachmanová *př. 1676 +15.3.1736 Borovnice A0:->
Jan *30.7.1672 Borovnice +11.2.1677 Borovnice    
Václav *př 1647 +28.1.1722 Borovnice Alena +1665-1669    
31.1.1669 Dorota Millerová *asi 1652 +25.4.1716 Borovnice Jan *22.5.1670 Borovnice +23.5.1670 Borovnice    
Václav *26.7.1671 Borovnice +31.10.1693 Borobnice    
Růžena *20.9.1674 Borovnice 25.1.1698 Eliáš Wais  
Marie *př 1686 27.7.1704 Kryštof Flam  
Jan Kašpar *1.1.1683 Borovnice 7.11.1705 Zuzana Marxová *28.12.1684 Borovnice +11.9.1748 Borovnice B0:->
Jiří *11.10.1687 Borovnice 26.10.1711 Marie Berková C0:->
27.2.1748 Kateřina Pátá *24.7.1721 Zadní Ždírnice
Dorota *20.1.1690 Borovnice 15.2.1711 Václav Mindl  
   
Jiří *př 1639 +po 1674 2.2.1657 Dorota Šturmová *1637 +16.9.1692 Borovnice Anna *14.5.1657 Borovnice 2.11.1675 Václav Mindl  
Dorota *3.12.1658 Borovnice 11.12.1679 Jiří Endt  
Bedřich *20.3.1662 Borovnice +1.6.1667 Borovnice    
Růžena *16.2.1667 Borovnice 11.11.1688 Krištof Neiman  
   
Tobiáš *př 1639 +18.1.1709 Borovnice Růžena *př 1644 +po 1682 Anna *2.9.1662 Borovnice    
Bedřich *9.5.1664 Borovnice Ludmila *asi 1667 +26.4.1698 Borovnice D0:->
Alžběta D1:->
Jeremiáš *6.8.1665 Borovnice +př 1673    
Jiří *10.2.1667 Borovnice    
Jan *př 1679 16.11.1697 Alžběta Fastíková E0:->
Jeremiáš *20.3.1673 Borovnice +1.10.1701 Borovnice    
   
Jan *asi 1639 +14.8.1693 Borovnice 10.2.1664 Dorota Zolmanová Anna *11.12.1664 Borovnice 4.10.1693 David Kobr  
Marie *29.9.1666 Borovnice 26.1.1692 Krištof Šafr  
Dorota *16.12.1668 Borovnice +20.2.1678 Borovnice    
Alžběta *11.9.1670 Borovnice 4.10.1693 David Kobr  
Václav *2.7.1673 Borovnice +12.4.1696 Borovnice    
Růžena *24.3.1676 Borovnice +po 1703    
   
Matěj *asi 1649 +3.5.1689 Borovnice Růžena Růžena *3.4.1671 Borovnice +po 1692    
Jiří *15.3.1673 Borovnice    
Jan Jiří *5.8.1674 Borovnice    
Zuzana *20.3.1677 Borovnice    
Dorota *28.6.1680 Borovnice 16.11.1704 David Fesner (Kesner)  
Anna *14.10.1682 Borovnice    
Kateřina *14.10.1682 Borovnice    
Ondřej *10.11.1686 Borovnice +9.3.1687 Borovnice    
   
Daniel *asi 1652 +2.8.1712 Borovnice Kateřina *př. 1659 +13.9.1729 Borovnice Jan *3.6.1675 Borovnice +19.11.1762 Borovnice 7.11.1705 Alžběta Sallmanová F0:->
František *14.6.1677 Borovnice +4.2.1727 Borovnice Zuzana +po 1710 G0:->
Růžena *13.5.1680 Borovnice 23.11.1704 Jan Jiří Zommer  
Alžběta *29.9.1682 Borovnice +po 1707    
Marie *př 1689 9.10.1707 Eliáš Nosek  
   
Jan Burian *př 1627 +25.5.1667 Borovnice   Dorota nemanželské Ondřej *4.4.1660 Borovnice    
18.11.1663 Jeremiáš Šorf    
   

U Petra známe datum jeho úmrtí. Jestli je otcem dětí není prokázáno, zrovna tak nevíme, kdo byla jeho manželka. Kromě úmrtí je doložen i jako kmotr u narození jistého Krištofa (příjmení nečitelné) 24.12.1662.

U Martinových dcer Doroty a Zuzany nevíme datum narození. Problémem může být matrika, u které zřejmě chybí některé listy. Ono i pořadí některých listů je sporné, zřejmě při převazu vazby nebyla provedena řádná kontrola. Dorota je zmiňována 17.11.1672 a 4.6.1675 jako kmotra u křtu. O Zuzaně v tomto směru další informace nejsou.

U Marie dcery Martina odhadujeme sňatek s Janem Lachmanem, protože je v zápisu jako nevěsta uvedena Dorota, ta je však již provdána. Od data sňatku se však nalézají matriční záznamy narození dětí Janu Lachmanovi a Marii. A protože se u Marie zatím nenašlo datum úmrtí, mohla se tedy provdat.

Ona rodina Lachmanových je tak trochu záhadou. Údaje se o ní v Borovničce vyskytují až od roku 1677, kdy se Janu a Dorotě rodí syn Václav. O půl roku dříve jde však Dorota za kmotru Zuzaně Čeřovské, dceři Matěje. Z toho může pramenit ona chyba o záměně Doroty (matka ženicha) a Marie (nevěsty).

Václavova manželka Alina je zmiňována jako kmotra u křu Jeremiáše syna Tobiáše Čeřovského 6.8.1665. Jiné informace o ní nejsou.

Marie, dcera Václava, u které neznáme datum narození, je uvedena u svatby sestry Růženy 25.1.1698.

Velkým problémem v následné identifikaci potomků jsou sňatky Janů Čeřovských s Alžbětami, konkrétně Jana syna Tobiáše (*před 1679) s Alžbětou Fastíkovou a Jana syna Daniela (*3.6.1675) s Alžbětou Sallmanovou. Pro rozlišení se využívaly i takové metody, jako přítomnost kmotrů a kmotřiček u narození a podobně. Nějaké rozlišení se povedlo, je otázkou, jestli je správné. Zda se někdy povede přesnější rozlišení, uvidíme.

Bedřich má dvě manželky, nejprve Ludmilu, následně Alžbětu. Po jeho smrti se Alžběta provdává 2.10.1725 za Kryštofa Šarfra.

Zrovna tak má i Jiří (*11.10.1687) dvě manželky. S první Marií má tři děti. Po její smrti se žení znovu, ve věku 61 let. S druhou ženou Kateřinou nejspíše žádné dítě nemá. Co se s ní stalo po Jiřího smrti není známo.

Samostatnou otázkou je existence Jana Buriana Čeřovského. Protože není uveden věk u jeho úmrtí, můžeme jeho narození odhadovat jen podle svatby jeho dcery Doroty. Vypadá to, že mohl být klidně vrstevníkem Petra. Jestli to byli bratři, těžko říci. Teoreticky by to mohl být i nejstarší Petrův syn, ale to je málo pravděpodobné.

Taktéž není úplně jasné narození nemanželského syna Ondřeje (*4.4.1660) matce Dorotě. V té době jediná známá svobodná Dorota je právě dcera Jana Buriana. Za tři a půl roku se Dorota vdává, o osudu Ondřeje však nic nevíme. Mohl zemřít ještě před svatbou matky nebo nemuselo být osvojení dítěte v této době v matrikách uváděno. O osudu Doroty po svatbě není taktéž nic známo.

Začátek stránky       Hlavní stránka


A0: Jiří Čeřovský *12.1.1670 Borovnice & Růžena Lachmanová

Toto je větev mého primárního zájmu, proto je její část dotažena téměř do současnosti.


Jan *8.7.1693 Borovnice 23.11.1716 Anna Marie Petříková *asi 1691 Anna Marie *6.1.1718 Borovnice +17.1.1718 Borovnice    
Jan Jiří *22.10.1718 Borovnice    
Anna Růžena *18.8.1720 Borovnice    
Anna Zuzana *10.8.1722 Borovnice    
Jan Václav *21.6.1724 Borovnice    
Pavel Antonín *15.1.1726 Borovnice před 1749 Růžena Kobrová Jan Josef *23.10.1749 Borovnice +19.12.1749 Borovnice    
Anna Marie *20.10.1751 Borovnice 14.11.1773 Bohumír Čeřovský *5.9.1748 Borovnice ->
Pavel Antonín *10.1.1754 Borovnice +28.12.1761 Borovnice    
Kateřina *20.3.1756 Borovnice 25.11.1789 Josef Borůvka  
Anna Zuzana *20.5.1758 Borovnice 24.11.1778 Matěj Adolf  
Anna Růžena *11.12.1760 Borovnice 21.4.1782 Josef Dittrich  
Alžběta *22.3.1763 Borovnice 23.2.1784 František Marks  
Jan *22.7.1765 Borovnice 14.11.1784 Anna Zuzana Čeřovská *13.1.1760 Borovnice ->
František *14.3.1728 Borovnice    
Bohumil *17.1.1729 Borovnice +27.3.1758 Borovnice    
Adam František *25.3.1731 Borovnice    
Anna Marie *25.6.1733 Borovnice +př 1734    
Anna Marie *17.9.1734 Borovnice    
František Vojtěch *21.4.1736 Borovnice    
Jan Matěj *27.1.1739 Borovnice    
Dorota *3.2.1695    
Zuzana *asi 12.1696 +5.5.1697 Borovnice    
František *26.1.1698 Borovnice +29.12.1759 Borovnice    
Jiří *20.9.1700 Borovnice 7.11.1728 Anna Zuzana Štormová Anna Zuzana *9.7.1730 Borovnice    
Anna Zuzana *6.1.1732 Borovnice    
Jan Josef *8.3.1734 Borovnice    
Anna Marie *15.1.1736 Borovnice    
Jan *1.11.1738 Borovnice 16.2.1760 Zuzana Kandlová Anna Alžběta *21.9.1761 Borovnice    
Jan *13.2.1763 Borovnice +13.3.1763 Borovnice    
Anna Klára *25.4.1766 Borovnice +15.3.1777 Borovnice    
Anna Marie *29.1.1768 Borovnice    
Marie Anna *2.2.1770 Borovnice +28.1.1771 Borovnice    
Jan Josef *22.12.1741 Borovnice +17.4.1742 Borovnice    
Kryštof *6.8.1702 Borovnice +1.1.1760 Borovnice 17.11.1730 Barbora Khun Jan Josef František *3.7.1731 Borovnice před 1762 Kateřina Jan Josef *17.1.1762 Borovnice    
Anna Alžběta *12.7.1764 Borovnice +13.4.1777 Borovnice    
Kateřina *23.12.1766 Borovnice    
Anna Zuzana *12.2.1733 Borovnice 25.10.1756 Josef Kandl    
Anna Kateřina *17.2.1735 Borovnice    
Jan Antonín *21.2.1736 Borovnice 10.2.1765 Kateřina Čeřovská *4.11.1744 Borovnice Jan Josef *14.2.1766 Borovnice    
Anna Marie *5.9.1767 Borovnice    
Anna Alžběta *10.4.1769 Borovnice +27.3.1772 Borovnice    
Jan Antonín *11.6.1771 Borovnice +2.4.1772 Borovnice    
Jan (Jiří) *31.1.1739 Borovnice +8.4.1739 Borovnice    
Anna Barbora *7.8.1741 Borovnice +27.8.1742 Borovnice    
Anna Alžběta *23.7.1744 Borovnice 5.11.1769 Josef Rejmont    
František *7.5.1747 Borovnice    
Václav *27.9.1704 Borovnice +12.1.1758 Borovnice 24.11.1732 Zuzana Čeřovská *28.2.1712 Borovnice +12.2.1786 Branná Apolena *29.10.1733 Borovnice    
Jan Jiří *28.12.1734 Borovnice    
Václav *23.9.1736 Borovnice    
Antonín Josef *5.1.1738 Borovnice +18.3.1804 Lány 31.1.1761 Alžběta Rašková +19.10.1786 Lány Anna Kateřina *31.1.1763 Borovnice 19.11.1780 Ignác Šarfr  
Anna Marie *17.1.1765 Borovnice    
Jan František *18.2.1767 Borovnice 26.11.1787 Apolena Finková *20.9.1770 Černý Důl +8.7.1837 Horní Nová Ves ->
Antonín *21.12.1768 Borovnice    
Anna Alžběta *2.2.1771 Borovnice 5.1.1791 Václav Bartoníček  
Jan Václav *5.12.1773 Borovnice +26.10.1776 Borovnice    
Jan Josef *1.1.1776 Borovnice +11.12.1776 Borovnice    
Anna Jana *11.10.1777 Borovnice 26.1.1796 Ignác Dobrovský  
Anna Klára *21.12.1780 Borovnice 5.11.1803 Jan Rossler  
Anna Barbora *19.3.1783 Borovnice    
Anna Marie *19.3.1783 Borovnice 1.3.1802 Antonín Kindl *asi 1764  
Josef *28.8.1786 Lány +11.2.1787 Lány    
19.2.1787 Barbora Finková *9.5.1766 Černý Důl +25.10.1829 Lány Josef *19.1.1790 Lány 6.3.1810 Anna Rybová ->
Ignác Melichar *4.1.1792 Lány +22.11.1792 Lány    
Anna Růžena *22.12.1793 Lány +24.11.1856 Borovnička 27.7.1818 Josef Tom +před 1856  
Jan Gabriel *24.3.1796 Lány 3.7.1821 Růžena Šturmová *asi 1795 Stupná +25.6.1831 Bělá u Pecky ->
28.2.1832 Tereza Dresslerová Stupná *asi 1804 +14.12.1846 Bělá u Pecky ->
15.6.1852 Tereza Valešová *asi 1807 Borovnička  
Václav Josef *29.1.1799 Lány 6.2.1821 Magdaléna Gottsteinová *asi 1802 Horní Nová Ves ->
Barbora Marie *25.5.1801 Lány 20.1.1826 Antonín Fetr  
Prokop Antonín *20.5.1803 Lány +19.2.1826 Horní Nová Ves 12.2.1822 Kateřina Sudková ->
Jan Josef *25.3.1740 Borovnice 22.7.1765 Anna Klára Šarfová Jan František *10.9.1765 Borovnice    
Anna Alžběta *21.10.1766 Borovnice +19.11.1766 Borovnice    
Anna Kateřina *15.12.1767 Borovnice    
Jan Antonín *6.10.1769 Borovnice    
Anna Alžběta *5.2.1772 Borovnice +12.4.1772 Borovnice    
Jan František *9.3.1774 Borovnice před 1801 Marie Glosová Vidonice ->
Anna Klára *21.1.1776 Borovnice +15.9.1776 Borovnice    
Anna Jana *28.7.1777 Borovnice +10.11.1778 Borovnice    
Anna Tereza *17.8.1779 Borovnice    
Jan Josef *28.6.1782 Borovnice    
Anna Kateřina *18.3.1742 Borovnice +25.5.1744 Borovnice    
Bohumír Pavel *1.5.1744 Borovnice +12.7.1821 Branná 25.9.1768 Anna Marie Štefanová *asi 1738 +12.1.1803 Borovnice František Antonín *17.9.1769 Borovnice 12.11.1792 Klára Mindelová ->
Jan Václav *20.6.1773 Borovnice 12.11.1798 Kateřina Mindelová *asi 1780 +6.4.1843 Borovnice ->
Anna Jana *6.8.1775 Borovnice 11.11.1793 Jan Portig Borovnice  
Bohumír *14.9.1778 Borovnice +14.9.1778 Branná    
Matyáš *19.2.1781 Borovnice 29.8.1803 Anna Glasová Borovnice ->
15.10.1818 Klára Mindelová Borovnice ->
Jan Josef *15.8.1783 Borovnice +16.4.1805 Branná    
Jan Antonín *15.8.1786 Borovnice Alžběta Endtová *asi 1792 Borovnice +29.9.1846 Branná ->
Anna Kateřina *4.11.1788 Borovnice    
Anna Zuzana *22.2.1746 Borovnice 11.11.1765 Jeremiáš Šarfr    
Jan František *22.10.1748 Borovnice    
Ignác *21.2.1751 Borovnice    
Anna Růžena *24.7.1752 Borovnice    
Jan Václav *13.3.1755 Borovnice +3.5.1755 Borovnice    
Josef *14.2.1708 Borovnice +2.11.1711 Borovnice    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Jan *22.7.1765 Borovnice & 14.11.1784 Anna Zuzana Čeřovská *13.1.1760 Borovnice

Pokračování


Antonín František *15.11.1785 Borovnice 25.2.1805 Marie Čeřovská *24.5.1781 Borovnice Jan *4.10.1807 Branná    
František *28.11.1809 Branná 3.3.1835 Marie Anna Nagelová *asi 1810 Jan *23.5.1839 Borovnice 21.10.1862 Anna Marie Šturmová *asi 1838 Radkyně ->
Marie *21.11.1842 Borovnice +asi 1843 Borovnice    
Eduard *22.4.1846 Borovnice +11.6.1846 Borovnice    
Jindřich *12.9.1848 Borovnice +7.2.1849 Borovnice    
Emanuel *28.7.1850 Borovnice    
*7.3.1854 Borovnice +7.3.1854 Borovnice    
*21.9.1811 Branná    
Antonín 24.10.1812 Branná +17.3.1853 Branná 8.2.1847 Josefa Portigová *asi 1824 Jan *28.3.1848 Borovnice +19.11.1850 Borovnice    
Josef *5.12.1814 Branná    
Narcis *29.10.1816 Branná    
*10.3.1818 Branná    
Matyáš *6.3.1819 Branná +5.4.1893 Branná 26.10.1841 Anna Hacklová *13.4.1818 Borovnice +17.5.1897 Branná Marie *21.5.1843 Borovnice +21.10.1844 Borovnice    
Josef *14.1.1848 Borovnice +18.2.1851 Borovnice    
Jan *14.1.1848 Borovnice 17.10.1876 Anna Grögerová *26.9.1844 Borovnice ->
Kristián *17.10.1849 Borovnice +3.11.1909 Borovnice 23.9.1873 Alžběta Čeřovská *20.10.1842 Borovnice ->
Heřman *6.9.1851 Borovnice asi 1883 Anna Schormová  
Antonín *19.7.1853 Borovnice +25.7.1883 Borovnice 6.2.1881 Marie Blašková *asi 1859 Mostecké Lázně ->
Josef *13.9.1856 Borovnice +5.10.1856 Borovnice    
Emanuel *8.9.1857 Borovnice +13.6.1885 Borovnice 18.11.1884 Marie Blašková *asi 1859 Mostecké Lázně ->
Theodor *19.5.1860 Borovnice +21.10.1844 17.9.1861    
*11.8.1821 Branná    
Ferdinand *14.10.1822 Branná    
Marie *22.1.1825 Branná 17.11.1845 Heřman Čeřovský *8.4.1823 Branná    
František Antonín *22.10.1787 Borovnice +26.0.1794 Borovnice    
Anna Klára *26.12.1789 Borovnice +27.5.1800 Borovnice    
Anna Kateřina *26.1.1792 Borovnice    
Anna Marie *2.12.1793 Borovnice    
Anna *13.4.1796 Borovnice +20.12.1850 Borovnice 13.8.1820 Matyáš Portyg *asi 1798 Borovnice    
Růžena *7.12.1800 Borovnice +7.12.1800 Borovnice    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Jan *23.5.1839 Borovnice & 21.10.1862 Anna Marie Šturmová *asi 1838 Radkyně

Pokračování


Marie *26.6.1863 Borovnice    
Jan *17.1.1866 Borovnice    
Vilemína *27.12.1867 Borovnice +5.7.1873 Borovnice    
Karolína *6.2.1870 Borovnice    
Antonín *26.11.1871 Borovnice    
Anna *1.12.1873 Borovnice    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Jan *14.1.1848 Borovnice & 17.10.1876 Anna Grögerová *26.9.1844 Borovnice

Zde větev končí.


Marie *1.7.1877 Borovnice +15.7.1877 Borovnice    
Anna *2.6.1880 Borovnice +19.6.1880 Borovnice    
Hermína *3.3.1882 Borovnice +22.8.1882 Borovnice    
František *30.4.1883 Borovnice +7.6.1884 Borovnice    
Františka *11.2.1886 Borovnice 17.11.1903 František Dittrich *14.7.1880 Mostek    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Kristián *17.10.1849 Borovnice +3.11.1909 Borovnice & 23.9.1873 Alžběta Čeřovská *20.10.1842 Borovnice

Pokračování


František *15.9.1874 Borovnice +29.7.1878 Borovnice    
Karolína *1.9.1877 Borovnice +15.3.1894 Borovnice    
Anna *22.1.1880 Borovnice    
Julie *23.6.1883 Borovnice    
Kristian *30.7.1885 Borovnice    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Antonín *19.7.1853 Borovnice +25.7.1883 Borovnice & 6.2.1881 Marie Blašková *asi 1859 Mostecké Lázně

Pokračování


Josef *11.9.1881 Borovnice +19.9.1881 Borovnice    
Anna *16.6.1882 Borovnice +27.6.1882 Borovnice    
Marie *5.8.1883 Borovnice    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Emanuel *8.9.1857 Borovnice +13.6.1885 Borovnice & 6.2.1881 Marie Blašková *asi 1859 Mostecké Lázně

Pokračování


Emanuel *11.8.1885 Borovnice 16.8.1909    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Jan František Čeřovský *18.2.1767 Borovnice & 26.11.1787 Apolena Finková *20.9.1770 Černý Důl +8.7.1837 Horní Nová Ves

Pokračování


Apolena *17.10.1788 Horní Nová Ves    
Jan *10.6.1790 Horní Nová Ves 22.2.1813 Barbora Cardová Anna *1.4.1815 Lukavec    
Antonín *16.9.1821 Brtev    
Josef *19.9.1824 Brtev    
Václav *8.10.1826 Brtev    
Kateřina *2.8.1792 Horní Nová Ves 4.2.1817 František Dlab *asi 1795    
František *17.5.1794 Horní Nová Ves 3.2.1823 Kateřina Mecnarová *asi 1795 Horní Nová Ves nem. Josef *11.7.1822 Horní Nová Ves 22.2.1841 Josefa Sehnalová *asi 1820 Horní Nová Ves Františka *12.3.1843 Horní Nová Ves    
Anna *18.9.1844 Horní Nová Ves    
František *6.2.1849 Horní Nová Ves +23.8.1850 Horní Nová Ves    
František *10.8.1851 Horní Nová Ves 10.6.1877 Vilemína Krupková *asi 1852 Bukovina u Pecky ->
26.7.1852 Barbora Laušmanová *6.11.1825 Hořice Josef *20.8.1853 Horní Nová Ves    
Antonie *19.1.1855 Horní Nová Ves    
Kateřina *5.9.1856 Horní Nová Ves    
Jan *7.6.1858 Horní Nová Ves    
Barbora *19.5.1860 Horní Nová Ves    
5.5.1863 Barbora Grohová *12.5.1843 Brtev Jan *26.2.1864 Brtev    
Antonie *19.2.1866 Brtev 24.10.1893 Josef Hrnčíř *15.11.1867 Hřídelec  
Jan *18.2.1868 Brtev    
Pavlína *29.1.1870 Brtev 27.5.1895 František Čížek *1.4.1851 Lukavec  
Františka *24.1.1872 Brtev    
Jan *26.10.1873 Brtev 25.9.1900 Anna Kozlová *1.1.1880 Lány ->
Marie *7.9.1875 Brtev    
Antonín *11.7.1877 Brtev    
Petr *28.6.1885 Brtev    
Alžběta *27.2.1827 Horní Nová Ves    
Františka *24.3.1831 Horní Nová Ves    
Antonín *25.3.1835 Horní Nová Ves    
Kateřina *9.4.1837 Horní Nová Ves    
10.9.1845 Růžena Šírová    
Klára *19.5.1796 Horní Nová Ves    
Josef *4.10.1798 Horní Nová Ves    
Barbora *28.11.1799 Horní Nová Ves 24.1.1826 Josef Hančil *asi 1802    
Antonín *9.12.1802 Horní Nová Ves ?    
10.8.1851 Anna Jarošová Antonín *4.7.1855 Horní Nová Ves    
19.11.1866 Františka Rejmontová Františka *30.8.1867 Horní Nová Ves    
Josef *19.4.1869 Horní Nová Ves    
Augustín Josef *1.2.1809 Horní Nová Ves 22.5.1843 Anna Nosková *16.4.1811 Svatojánský Újezd Antonín *31.5.1843 Horní Nová Ves    
František *24.12.1844 Horní Nová Ves +18.8.1845 Horní Nová Ves    
Václav *27.6.1846 Horní Nová Ves    
Anna *9.8.1849 Horní Nová Ves 5.2.1877 Josef Mach *22.6.1845 Hřídelec    

O dalších osudech není nic známo.

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


František *10.8.1851 Horní Nová Ves & 10.6.1877 Vilemína Krupková *asi 1852 Bukovina u Pecky

Pokračování


Josef *21.6.1879 Brtev    
František *18.6.1880 Brtev    
Václav *24.9.1882 Brtev    
Jan *8.8.1884 Brtev    
Marie *30.5.1886 Brtev    
Anna *6.7.1887 Brtev    
Marie *6.11.1890    

O dalších osudech není nic známo.

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Jan *26.10.1873 Brtev & 25.9.1900 Anna Kozlová *1.1.1880 Lány

Pokračování


Marie *11.8.1901 Brtev    
František *23.5.1903 Brtev    
Ludmila *1.4.1905 Brtev    
Jan *2.1.1907 Brtev    
Josef *28.2.1908 Brtev    
Anna *9.8.1910 Brtev    
Antonín *2.6.1912 Brtev    
Božena *4.6.1914 Brtev    

O dalších osudech není nic známo.

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Josef Čeřovský *19.1.1790 Lány & Anna Rybová Heřmanice u Nové Paky

Pokračování


Anna *19.5.1811 Lány +27.6.1811 Lány    
Josef Jan *4.9.1812 Lány +18.1.1813 Lány    
Jan Josef *15.2.1814 Lány 21.11.1837 Růžena Karlová *asi 1814 Radkyně Josef *28.4.1839 Horní Nová Ves    
Anna *13.4.1841 Horní Nová Ves 3.7.1865 Josef Stanislav *4.3.1839 Horní Nová Ves    
nem Anna *9.9.1878 Praha 2 16.7.1914 František Kolář *12.2.1872 Mlázovice  
František *25.7.1843 Horní Nová Ves 16.1.1872 Anna Fojtová *4.11.1847 Brtev    
Jan *26.5.1846 Horní Nová Ves 29.4.1872 Anna Šturmová *28.7.1850 Pecka Josef *25.3.1873 Horní Nová Ves 14.11.1899 Růžena Hátleová *16.12.1877 Dobeš  
Ludmila *29.9.1875 Horní Nová Ves 11.11.1895 Josef Bekr *6.1.1868 Horní Nová Ves  
Marie Anna *6.7.1877 Horní Nová Ves 11.11.1895 Josef Šimek *13.4.1873 Levín  
Karel *20.1.1879 Horní Nová Ves 10.11.1908 Marie Vokrouhlecká *23.2.1884 Horní Nová Ves  
František *6.6.1881 Horní Nová Ves    
Jan *11.1.1883 Horní Nová Ves    
Antonín *27.10.1884 Horní Nová Ves 8.11.1910 Marie Brožová *12.1.1891 Horní Nová Ves  
Anna *2.11.1887 Horní Nová Ves 6.11.1906 František Čeřovský *2.11.1887 Bukovina u Pecky  
Jaroslav *12.9.1889 Horní Nová Ves    
Bohumil *6.11.1893 Horní Nová Ves    
Vilém *23.5.1896 Horní Nová Ves    
Antonín *16.3.1849 Horní Nová Ves    
Prokop *17.7.1853 Horní Nová Ves    
Vendelín *3.6.1857 Horní Nová Ves 9.7.1878 Anna Langnerová *28.10.1859 Pecka Marie *5.12.1879 Horní Nová Ves + 2.4 1880 Horní Nová Ves    
František *10.1.1881 Horní Nová Ves    
Karel *2.11.1882 Horní Nová Ves    
Marie *28.10.1883 Horní Nová Ves    
Jindřich *30.7.1885 Horní Nová Ves 17.2.1914 Zdeňka Najmanová *28.1.1891 Horní Nová Ves  
Jaroslav *24.4.1887 Horní Nová Ves    
Jan *12.5.1889 Horní Nová Ves    
Antonín *30.5.1890 Horní Nová Ves    
Jan *24.6.1891 Horní Nová Ves    
Anna Marie *24.6.1893 Horní Nová Ves    
Anna *21.3.1895 Horní Nová Ves    
Božena *20.12.1900 Horní Nová Ves    
Vendelín *12.7.1902 Horní Nová Ves    
Barbora Alžběta *28.2.1816 Lány    
Františka Kateřina *8.3.1818 Lány +11.11.1818 Lány    
František *4.4.1820 Lány +6.9.1823 Lány    
Josefa Růžena *19.5.1822 Lány 4.10.1842 František Nosek    
Marie *18.2.1824 Lány 17.2.1846 František Erlebach *18.1.1822 Horní Nová Ves    
Antonín *22.1.1826 Lány Anna Vraštilová Antonín *21.1.1851 Lány 15.2.1876 Barbora Lámrová Svatojánský Újezd Anna *23.1.1877 Lány 29.8.1898 František Kulhánek *30.10.1874 Lány  
Antonín *8.1.1879 Lány +20.2.1879 Lány    
Barbora *8.1.1879 Lány +24.1.1879 Lány    
Barbora *1.4.1880 Lány +12.4.1881 Lány    
Marie *3.4.1882 Lány    
Antonín *3.4.1882 Lány +12.2.1884 Lány    
Josef *29.12.1883 Lány 31.5.1909 Jůlie Růžičková  
18.1.1945 Hedvika ???  
15.6.1886 Anna Hartmanová *24.3.1865 Choteč Růžena *1.7.1887 Lány 1.6.1909 Josef Kozák *20.10.1883 Lány  
Františka *27.2.1889 Lány +7.4.1889 Lány    
Františka *10.3.1890 Lány 9.2.1915 Alois Nosek *18.10.1884 Miletín  
Božena *12.11.1891 Lány    
Ludmila *12.10.1893 Lány    
Barbora *20.7.1895 Lány    
Antonín *8.6.1897 Lány    
Antonie *1.2.1899 Lány    
Blažena *21.12.1900 Lány +4.4.1901 Lány    
Václav *11.9.1902 Lány 19.2.1944 Emílie Háková  
František *14.2.1905 Lány    
Ladislav *4.8.1906 Lány    
Jaroslav *21.10.1909 Lány 12.6.1937 Růžena Hátlová  
Blažena *26.8.1911 Lány    
Josef *11.3.1853 Lány +26.12.1853 Lány    
Josef *17.11.1854 Lány    
Marie *23.10.1856 Lány 8.2.1881 Jan Ulrich    
Jan *23.11.1858 Lány +22.5.1881 Lány    
Josefa *18.9.1860 Lány - Marie *30.11.1882 Lány +3.1.1884 Lány    
František *26.10.1884 Lány    
3.2.1885 František Ulrich    
Jindřich *18.6.1862 Lány +8.8.1862 Lány    
Jindřich *10.9.1863 Lány 6.5.1890 Anna Štefanová *17.8.1870 Lány Marie *23.1.1891 Lány 23.9.1913 Václav Killer *24.12.1888 Šárovcova Lhota  
Anna *19.2.1893 Lány    
František *23.8.1895 Lány    
Božena *27.7.1897 Lány +3.6.1913 Lány    
Petr *28.6.1899 Lány    
Bohumír *14.2.1902 Lány    
Ludmila *3.3.1904 Lány    
(chlapec) *9.10.1906 Lány +9.10.1906 Lány    
Josef *4.8.1908 Lány +25.8.1908 Lány    
Blažena *21.9.1909 Lány    
Jindřich *11.4.1913 Lány    
Václav *29.7.1865 Lány +1.8.1865 Lány    
Václav *31.7.1867 Lány    
Vincenc *12.9.1869 Lány +1.10.1869 Lány    
Emílie *8.7.1873 Lány +19.7.1873 Lány    
Růžena *28.3.1828 Lány 16.1.1849 František Rulf *28.10.1824 Horní Nová Ves    
Kateřina Helena *18.8.1830 Lány 16.8.1853 Josef Záveský *7.1.1831 Horní Nová Ves    

O dalších osudech není nic známo.

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Jan Gabriel *24.3.1796 Lány & 3.7.1821 Růžena Šturmová *asi 1795 Stupná +25.6.1831 Bělá u Pecky

Pokračování


Anna *10.5.1822 Stupná 28.1.1845 Josef Stíhavka *asi 1821 Chroustov    
(ona) *12.6.1824 Stupná +12.6.1824 Stupná    
Jan *25.1.1826 Stupná Eleonora Engová *asi 1825 +28.9.1890 Bělá u Pecky Josef *19.12.1849 Bělá u Pecky    
Alžběta *7.10.1851 Bělá u Pecky 19.11.1872 Josef Morch *asi 1847 Vojice    
Jan *1.7.1853 Bělá u Pecky 6.11.1876 Anna Holmanová *3.6.1855 Přibyslav Josef *15.8.1877 Bertoldka    
Anna *6.10.1878 Bertoldka    
Josef *19.12.1880 Bělá u Pecky 4.5.1903 Marie Kolmanová *19.4.1882 Pecka  
Jan *30.6.1882 Bělá u Pecky +18.7.1882 Bělá u Pecky    
Jaroslav Martin *10.11.1883 Bělá u Pecky    
Jan *12.8.1885 Bělá u Pecky +22.5.1887 Bělá u Pecky    
František *1.10.1889 Bělá u Pecky    
Antonín *17.5.1855 Bělá u Pecky 19.6.1877 Bělá u Pecky    
Václav *3.1.1857 Bělá u Pecky +4.2.1857 Bělá u Pecky    
František *6.2.1858 Bělá u Pecky +8.6.1858 Bělá u Pecky    
Karel *17.5.1859 Bělá u Pecky    
Anna *29.3.1861 Bělá u Pecky 11.2.1886 Jan Steiner *22.12.1852 Nová Paka    
Marie *27.8.1863 Bělá u Pecky +10.11.1864 Bělá u Pecky    
Marie *19.7.1865 Bělá u Pecky +25.8.1865 Bělá u Pecky    
Kateřina *7.9.1866 Bělá u Pecky +9.11.1866 Bělá u Pecky    
Barbora *24.9.1867 Bělá u Pecky +28.6.1885 Bělá u Pecky    
Josef *16.2.1828 Stupná +23.12.1848 Bělá u Pecky    
Václav *31.5.1830 Bělá u Pecky +13.1.1877 Bělá u Pecky 4.8.1851 Kateřina Krausová *27.11.41827 Bělá u Pecky Anna *7.9.1851 Bělá u Pecky +15.9.1851 Bělá u Pecky    

O dalších osudech není nic známo.

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Jan Gabriel *24.3.1796 Lány & 28.2.1832 Tereza Dresslerová Stupná *asi 1804

Pokračování


Kateřina *27.6.1834 Bělá u Pecky +26.1.1835 Bělá u Pecky    
František *30.3.1836 Bělá u Pecky 13.11.1860 Františka Pechová *10.4.1839 Bukovina u Pecky Josef *5.1.1862 Horní Nová Ves    
František *10.10.1863 Horní Nová Ves    
Antonín *asi 1838 Bělá u Pecky +26.12.1839 Bělá u Pecky    
Kristián *25.12.1840 Bělá u Pecky    
Ferdinand *3.4.1843 Bělá u Pecky 23.8.1864 Antonie Vinčálková *18.2.1837 Horní Nová Ves nem Jan *23.10.1860 Horní Nová Ves    
František *24.11.1865 Prostřední Nová Ves +24.11.1865 Prostřední Nová Ves    
Ferdinand *24.2.1868 Prostřední Nová Ves +23.6.1872 Prostřední Nová Ves    
Antonín *8.12.1869 Prostřední Nová Ves 5.11.1894 Anna Brádleová *7.4.1863 Valdov Josef *18.9.1895 Prostřední Nová Ves +17.7.1908 Prostřední Nová Ves    
Jan *22.1.1897 Prostřední Nová Ves +7.4.1897 Prostřední Nová Ves    
Antonín *19.8.1899 Prostřední Nová Ves    
Růžena *16.8.1902 Prostřední Nová Ves    
Anna *12.9.1907 Prostřední Nová Ves +30.11.1908 Prostřední Nová Ves    
František *20.8.1872 Prostřední Nová Ves 30.6.1896 Františka Pluhařová *9.5.1875 Slatina Marie *12.12.1897 Prostřední Nová Ves    
František *8.5.1900 Prostřední Nová Ves    
Milada *20.9.1902 Lázně Bělohrad    
Anna *6.8.1904 Lázně Bělohrad    
Jiří *22.4.1907 Lázně Bělohrad    
Olga *14.5.1911 Lázně Bělohrad    
Bohuslav *9.6.1914 Lázně Bělohrad    
Jan *3.8.1874 Prostřední Nová Ves 24.7.1899 Růžena Benešová *11.3.1873 Horní Nová Ves    
Marie *14.3.1846 Bělá u Pecky 18.2.1868 František Kraus *asi 1836 Dolní Javoří    

O dalších osudech není nic známo.

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Václav Josef *29.1.1799 Lány & 6.2.1821 Magdaléna Gottsteinová *asi 1802 Horní Nová Ves

Pokračování


Václav *5.4.1827 Štikov    
Jan *18.12.1829 Štikov    
Václav *29.11.1832 Štikov    
Vavřinec *28.3.1834 Štikov +20.4.1834 Štikov    
Marie *2.7.1835 Štikov    

O dalších osudech není nic známo.

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Prokop Antonín Čeřovský *20.5.1803 Lány & Kateřina Sudková

Pokračování


Anna *5.3.1823 Horní Nová Ves +15.4.1823 Horní Nová Ves    
František *3.2.1824 Horní Nová Ves 28.1.1845 Barbora Najmanová Jan *12.5.1846 Horní Nová Ves +24.5.1846    
Josef *1.2.1849 Horní Nová Ves +1.9.1856    
František *12.3.1853 Horní Nová Ves 6.11.1877 Františka Břízková František *30.12.1875 Horní Nová Ves    
Františka *1.9.1877 Horní Nová Ves +20.1.1884    
Antonín *31.5.1879 Horní Nová Ves +20.1.1884    
Anna *11.7.1881 Horní Nová Ves +29.1.1884    
- *26.3.1883 Horní Nová Ves +26.3.1883    
Anna *9.11.1885 Horní Nová Ves 29.10.1906 Jan Kodym *15.9.1880 Nová Paka  
Antonín *31.1.1890 Horní Nová Ves 20.10.1913 Františka Srbová  
Marie *21.7.1892 Horní Nová Ves    
Antonín *8.2.1855 Horní Nová Ves    
Františka *16.11.1856 Horní Nová Ves    
Antonie *13.8.1860 Horní Nová Ves - Adolf *16.5.1883 Horní Nová Ves    
Antonín *16.5.1883 Horní Nová Ves    
Anna *18.7.1865 Horní Nová Ves    
Prokop Jan *6.9.1826 Horní Nová Ves +21.1.1828 Horní Nová Ves    

O dalších osudech není nic známo.

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Jan František *9.3.1774 Borovnice & před 1801 Marie Glosová Vidonice

Pokračování


Kateřina *19.12.1801 Branná    
Anežka *5.1.1804 Branná    
Josef *21.7.1807 Branná    
Marie *25.4.1809 Branná 22.11.1841 Antonín Čeřovský *3.1.1793 Branná pokračování u Antonína  
21.11.1848 Augustin Stuchlík *asi 1795    
František *18.10.1811 Branná 26.5.1834 Kateřina Špicarová *asi 1809 Stav    
18.11.1845 Anežka Bruková *asi 1813 Stav    
Ignác *18.4.1814 Branná +24.1.1869 Branná 9.2.1858 Anna Seifertová *asi 1829 Borovnice Marie *23.3.1859 Branná    
Jan *21.5.1861 Branná 10.11.1890 Anna Šedivá *3.4.1866 Borovnice Josef *4.2.1892 Borovnice 27.10.1921 Alžběta Linhartová Borovnice  
Antonín *22.3.1896 Borovnice +22.7.1897 Borovnice    
Jan *6.1.1899 Borovnice 19.7.1927 Marie Stuchlíková  
Marie *16.2.1902 Borovnice 12.5.1923 Augustin Hakel  
Josef *5.12.1864 Branná 7.11.1892 Marie Hecková *asi 1866 Borovnice    
30.1.1894 Kateřina Wesková *8.7.1872 Borovnice Antonín *12.12.1894 Borovnice 14.8.1926 Marie Stránská  
Hermína *22.10.1896 Borovnice    
Josef *11.6.1901 Borovnice +14.10.1928 28.4.1923 Františka ???  
František *3.10.1866 Branná +30.4.1867 Branná    
Ignác *1.7.1869 Branná    
Antonín *21.10.1816 Branná 19.2.1849 Barbora Stuchlíková *asi 1821 Borovnice Jan *23.12.1849 Borovnice    
Josef *7.6.1853 Borovnice 11.2.1879 Karolína Neumannová *asi 1857 Borovnice Josef *1.1.1881 Borovnice 7.11.1905 Julie Čeřovská *29.7.1880 Borovnice  

O dalších osudech není nic známo.

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


František Antonín Čeřovský *17.9.1769 Lány & Klára Mindlová

Pokračování


Anna Marie *29.9.1793 Borovnice - Josef *3.11.1813 Borovnice    
Jan *7.4.1795 Borovnice +26.11.1801 Borovnice    
Kateřina *17.7.1796 Borovnice 21.11.1815 Josef Klos *asi 1792 Vidochov    
Anna Marie *25.1.1798 Borovnice +29.1.1798 Borovnice    
František *3.12.1798 Borovnice    
Klára *26.11.1800 Borovnice 23.2.1829 Václav Schinkmann *asi 1801 Borovnice    
Anežka *13.3.1802 Borovnice +12.5.1802 Borovnice    
Anna Marie *20.4.1803 Borovnice +3.1.1804 Borovnice    
Václav *6.4.1805 Borovnice +25.4.1805 Borovnice    
Františka *19.5.1807 Borovnice    
Bohumil *5.5.1808 Borovnice    
Václav *3.8.1809 Borovnice    
Magdalena *26.9.1810 Borovnice    

O dalších osudech není nic známo.

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Jan Václav Čeřovský *20.6.1773 Borovnice & 12.11.1798 Kateřina Mindlová *asi 1780 +6.4.1843 Borovnice

Pokračování


Václav *30.6.1799 Borovnice    
Jan *30.6.1799 Borovnice    
František *30.12.1800 Borovnice +15.2.1852 22.6.1835 Kateřina John *asi 1798 Bělá u Pecky +31.12.1840 Borovmice       
21.2.1841 Kateřina Blašková *asi 1805 Borovmice František *14.11.1841 Borovnice    
Jan *9.2.1843 Borovnice 6.2.1872 Anna Šturmová *17.7.1849 Borovnice Marie *17.12.1872 Borovnice 10.11.1896 Jan Seifart *11.4.1871 Borovnice  
František *24.9.1874 Borovnice    
Anna *13.7.1876 Borovnice 6.11.1900 Václav Seifart *25.3.1872 Borovnice  
Tereza *11.8.1878 Borovnice 15.10.1901 František Naumann *16.7.1872 Borovnice  
Julie *29.7.1880 Borovnice 7.11.1905 Josef Čeřovský *1.1.1881 Borovnice  
Jan *4.5.1882 Borovnice    
Karolína *10.7.1884 Borovnice +30.7.1885 Borovnice    
Josef *28.11.1888 Borovnice    
Václav *8.12.1845 Borovnice    
Bohumil *24.10.1802 Borovnice +7.12.1869 Borovnice Františka Mládková Borovnička Kateřina *7.3.1840 Borovnice 10.11.1858 Josef Endt *asi 1830 Borovnice    
Anna *14.5.1842 Borovnice 4.9.1861 Josef Wágner *asi 1837    
Marie *22.7.1846 Borovnice 14.2.1865 Antonín Šturm *16.9.1841 Borovnice    
Kateřina *30.8.1804 Borovnice 6.2.1826 Josef Šedivý *asi 1801 Borovnice    
Josef *7.7.1807 Borovnice    
Ignác *7.7.1807 Borovnice    
Anna *21.10.1810 Borovnice +22.12.1828 Borovnice    
Barbora *22.2.1813 Borovnice 24.6.1834 Melichar Šturm *asi 1817 Vidonice    
Ferdinand *13.2.1815 Borovnice 3.3.1848 Borovnička 12.7.1842 Barbora Erbertová *asi 1821 Kal Jan *31.3.1843 Borovnička    
Josef *15.9.1845 Borovnička    
- (nem) Václav *13.10.1849 Borovnička +22.11.1849 Borovnička    
Augustin *6.3.1817 Borovnice +21.11.1877 Borovnice 22.11.1836 Barbora Marks *asi 1817 Bělá u Pecky +9.5.1880 Borovnice Jan *20.1.1841 Borovnice    
Anna *8.10.1850 Borovnice    
Josef *18.3.1852 Borovnice 9.2.1878 Marie Rejmontová *29.11.1852 Borovnice    
František *8.4.1855 Borovnice    
Heřman *16.2.1819 Borovnice +12.3.1894 Borovnice 3.2.1839 Anna Pfeiffer *asi 1822 Kal +3.9.1862 Jan *26.4.1843 Borovnice +6.5.1843 Borovnice    
Anna *3.1.1845 Borovnice 30.10.1866 Ignác Čeřovský *2.6.1827 Borovnice    
František *7.10.1849 Borovnice +9.11.1856 Borovnice    
Kateřina *25.10.1853 Borovnice 26.10.1880 Josef Stuchlík *2.11.1854 Borovnice    
Karolína *16.12.1857 Borovnice +23.8.1861 Borovnice    
Josef *6.11.1859 Borovnice +12.8.1861 Borovnice    
10.9.1863 Barbora Stuchlíková *asi 1821 Borovnice +13.3.1888 Borovnice       
Viktorin *12.3.1821 Borovnice +8.1.1829 Borovnice    
Marie *10.6.1824 Borovnice +20.7.1824 Borovnice    

O dalších osudech není nic známo.

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Matyáš *19.2.1781 Borovnice & 29.8.1803 Anna Glasová Borovnice

Pokračování


František *asi 1804 Borovnice +22.4.1877 Pecka 22.11.1824 Josefa Steinerová *asi 1804 Pecka +7.12.1866 Pecka Františka *3.8.1825 Pecka 16.10.1849 Heřman Raisner *asi 1819 Pecka +12.4.1851    
2.8.1852 Antonín Soukup *28.2.1824 Nová Paka    
Kateřina *10.4.1827 Pecka - Jan *16.7.1851 Pecka +13.9.1852 Pecka    
Anna *3.10.1853 Pecka +12.4.1855 Pecka    
Anna *30.3.1829 Pecka +8.10.1829 Pecka    
Heřman *13.11.1830 Pecka +1.12.1830 Pecka    
Karel *13.12.1831 Pecka +4.12.1884 Pecka 28.2.1859 Marie Stuchlíková *19.2.1830 Pecka +25.9.1893 Pecka    
Marie *12.2.1834 Pecka 8.11.1859 František Buchar *29.10.1833 Pecka    
Anna *22.12.1835 Pecka +2.3.1836 Pecka    
Jan *23.6.1837 Pecka +25.1.1840 Pecka    
Pavlína *30.6.1839 Pecka - nem (dcera) *19.12.1868 Pecka +19.12.1868 Pecka    
5.11.1870 Vendelín Luňák *31.3.1840 Pecka    
Josefa *20.7.1841 Pecka +22.8.1843 Pecka    
Františka *30.1.1807 Borovnice    
Josef *27.10.1809 Branná    
Viktorin *22.3.1812 Branná +22.3.1812 Branná    
Ignác *7.1.1814 Branná 11.11.1834 Josefa Krausová Pecka Josef *20.5.1837 Pecka +27.1.1863 Pecka 4.10.1859 Thekla Bajerová *11.4.1835 Pecka Josefa *20.3.1862 Pecka 26.10.1886 Václav Kuhn *16.9.1861 Borovnice  
Alberta *24.8.1864 Pecka    
Václav *18.9.1816 Branná +15.9.1866 Pecka 13.8.1840 Františka Mahlová Pecka Thekla *16.11.1840 Pecka +25.8.1851 Pecka    
Anna *31.8.1842 Pecka    
Františka *17.1.1846 Pecka +5.11.1847 Pecka    
Josef *18.3.1849 Pecka +9.2.1851 Pecka    
Marie Vilemína *1.5.1851 Pecka    
Adolf *18.6.1853 Pecka +10.1.1855 Pecka    
Cecílie *21.11.1856 Pecka +23.11.1856 Pecka    
Vilemína *13.2.1858 Pecka +11.3.1860 Pecka    
Vilemína *18.5.1862 Pecka +11.2.1864 Pecka    

O dalších osudech není nic známo.

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Matyáš *19.2.1781 Borovnice & 15.10.1818 Klára Mindelová Borovnice

Pokračování


Anna *18.6.1819 Branná    
Kristína *18.9.1821 Borovnice 13.2.1844 Antonín Grof *asi 1811 Štikov    

O dalších osudech není nic známo.

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Jan Antonín Čeřovský *15.8.1786 Borovnice & Alžběta Endtová *asi 1792 Borovnice +29.9.1846 Branná

Pokračování


? *1811 Branná +19.10.1811 Branná    
Tereza *1812 Branná +26.11.1813 Branná    
Jan *24.1.1814 Branná +21.12.1895 Branná Josefa Tauchmann Barbora *6.7.1850 Borovnice 9.2.1874 Jiří Ruml *asi 1849 Borovnice    
Josef *27.6.1852 Borovnice +21.7.1852 Borovnice    
František *7.2.1854 Borovnice +27.8.1854 Borovnice    
Ferdinand *30.5.1862 Borovnice 20.11.1888 Anna Sturmová *24.7.1869 Borovnice Rudolf *20.12.1889 Borovnice    
Marie Anna *10.1.1892 Borovnice 8.7.1911 František Kužel  
Anna *19.11.1893 Borovnice 25.1.1919 Antonín Čeřovský  
Adolf *18.9.1895 Borovnice +13.5.1897 Borovnice    
Jan *20.8.1897 Borovnice    
Josef *18.2.1900 Borovnice 17.2.1925 Františka Tauchmannová  
Hermína *4.12.1902 Borovnice 25.10.1924 Jan Möller  
Emílie *5.4.1905 Borovnice 30.7.1928 Richard Ruml  
Marta *6.10.1908 Borovnice    
Adolf *10.4.191 Borovnice    
Marie *31.8.1864 Borovnice +3.7.1866 Borovnice    
Anna *9.12.1815 Branná +16.5.1816 Branná    
Alžběta *24.2.1817 Branná 17.11.1835 Melichar Rejmont *asi 1799 Borovnice    
Kateřina *11.1.1819 Branná 14.11.1842 Jan Donth *asi 1819 Borovnice    
Barbora *13.6.1821 Branná 23.11.1847 František Štěrba *asi 1824 Borovnice    
Heřman *8.4.1823 Branná 17.11.1845 Marie Čeřovská *22.1.1825 Borovnice Anna *10.2.1846 Borovnice    
Kateřina *18.11.1848 Borovnice +18.11.1851 Borovnice    
Tereza *24.5.1851 Borovnice    
Marie *27.12.1853 Borovnice +17.2.1855 Borovnice    
Veronika *1.2.1856 Borovnice    
Karolína *10.8.1860 Borovnice +31.7.1861 Borovnice    
Jan *4.9.1862 Borovnice    
Ludvík *28.11.1824 Branná +11.12.1824 Branná    
Ludmila *2.11.1825 Branná +12.11.1825 Branná    
Marie *2.10.1826 Branná +2.10.1826 Branná    
Karolína *4.12.1828 Branná +4.12.1828 Branná    
Josefa *12.3.1830 Branná 20.11.1860 Josef Portig *asi 1830 Borovnice    
Angelina *8.7.1832 Branná +13.5.1833 Branná    
Serafín *23.1.1835 Branná    

O dalších osudech není nic známo.

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


B0: Jan Kašpar Čeřovský *1.1.1683 Borovnice & Zuzana Marxová

Pokračování větve Jana Kašpara, která zatím není dotažena do současnosti.


Růžena *7.10.1706 Borovnice    
Josef *4.1.1708 Borovnice    
Kateřina *29.12.1709 Borovnice 1.2.1728 Josef Geisler    
Anna Zuzana *28.2.1712 Borovnice 24.11.1732 Václav Čeřovský *27.9.1704 Borovnice pokračování u Václava ->
Jan *8.3.1714 Borovnice 12.2.1741 Anna Alžběta Wágnerová Jan Jiří *21.2.1742 Borovnice +před 1816 15.2.1767 Zuzana Kracíková +1.7.1772 Bělá u Pecky Jan Václav *4.3.1768 Bělá u Pecky    
František Antonín *1.1.1770 Bělá u Pecky +19.6.1830 Bělá u Pecky 9.8.1789 Kateřina Pechová *asi 1769 +27.12.1825 Bělá u Pecky ->
26.7.1772 Kateřina Khunová *asi 1751 +25.1.1816 Bukovina u Pecky Tereza Klára *30.4.1774 Bělá u Pecky +8.5.1774 Bělá u Pecky    
Jan Josef *17.4.1776 Bělá u Pecky +6.8.1778 Bělá u Pecky    
Anna Františka *2.4.1778 Bělá u Pecky    
Anna Marie *14.5.1780 Bělá u Pecky 21.2.1803 Václav Raab *asi 1774  
Josef *5.7.1782 Bělá u Pecky 20.2.1814 Marie Mádlová *asi 1790 Bukovina u Pecky +6.12.1858 Bukovina u Pecky  
Helena *12.8.1784 Bělá u Pecky 17.2.1809 Václav Machek *asi 1784  
Alžběta *13.10.1786 Bělá u Pecky 22.11.1812 Václav ? *asi 1784 Vidonice  
Josefa Kateřina *13.11.1789 Bukovina u Pecky    
Barbora *22.2.1792 Bukovina u Pecky    
Antonín *3.8.1744 Borovnice 1.3.1767 Kateřina Lachmanová Antonín *25.11.1767 Borovnice +7.12.1767 Borovnice    
Anna Marie Barbora *5.12.1768 Borovnice    
František Šimon *28.10.1771 Borovnice +20.1.1772 Borovnice    
František *20.2.1746 Borovnice    
Anna Zuzana *14.10.1747 Borovnice +16.10.1747 Borovnice    
Josef *3.4.1749 Borovnice +5.4.1749 Borovnice    
Anna Marie *4.10.1751 Borovnice    
Alžběta *30.3.1716 Borovnice 24.5.1739 Josef Urban    
Václav *21.3.1718 Borovnice 2.6.1735 Marie Marxová Eliáš *14.10.1736 Borovnice    
Antonín *24.10.1720 Borovnice 2.11.1743 Anna Zuzana Stormová (vdova po Jiřím *20.9.1700) +15.6.1772 Borovnice Kateřina *4.11.1744 Borovnice 10.2.1765 Antonín Čeřovský *21.2.1736 Borovnice pokračování u Antonína ->
Antonín *14.11.1746 Borovnice +17.12.1749 Borovnice    
Bohumil *12.9.1723 Borovnice 9.5.1753 Zuzana Weisová *asi 1729 +15.9.1755 Borovnice Anna Kateřina *18.6.1753 Borovnice    
František *15.9.1755 Borovnice +6.2.1759 Borovnice    
asi 1757 Anna Marie Mádlová Tereza *13.11.1757 Borovnice +7.12.1757 Borovnice    
Marie Tereza *18.10.1758 Borovnice    
Anna Marie *14.9.1761 Borovnice    
Antonín František *8.10.1763 Žďár    
Josef *14.4.1765    
Václav *1.7.1766 Žďár    
Anna Marie *23.12.1768 Žďár    
Štěpán *26.12.1726 Borovnice 19.11.1752 Růžena Reymontová *asi 1734 +6.3.1759 Borovnice Zuzana *10.9.1753 Borovnice 17.2.1772 Josef Hillmar    
Jan *21.11.1755 Borovnice    
(Jan Josef) František *11.2.1759 Borovnice 16.11.1784 Kateřina Endt František Ignác *20.12.1785 Borovnice    
25.2.1760 Anna Kateřina Lachmanová Anna Růžena *10.11.1760 Borovnice 7.3.1780 Jan Štaffa    
Anna Zuzana *9.7.1730 Borovnice    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


František Antonín Čeřovský *1.1.1770 Bělá u Pecky +19.6.1830 Bělá u Pecky& 9.8.1789 Kateřina Pechová *asi 1769 +27.12.1825 Bělá u Pecky

Větev Františka Antonína. Zatím není dotažena do současnosti.


František Josef *25.4.1790 Bělá u Pecky +21.5.1791 Bělá u Pecky    
Anna Barbora *5.12.1793 Bělá u Pecky +28.8.1795 Bělá u Pecky    
Josef *21.1.1796 Bělá u Pecky    
Anna *7.6.1798 Bělá u Pecky +10.7.1798 Bělá u Pecky    
Kateřina *4.6.1799 Bělá u Pecky 2.2.1818 Václav Kracík *asi 1798    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


C0: Jiří Čeřovský *11.10.1687 Borovnice & Marie Berková

Větev Jiřího Čeřovského s jeho první ženou. Zatím není dotažena do současnosti.


Jiří *5.8.1711 Borovnička KP V    
Jan Petr *17.10.1716 Borovnice AS J    
Josef *22.3.1722 Borovnice +3.1.1770 Borovnice AS J    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


D0: Bedřich Čeřovský *9.5.1664 Borovnice & Ludmila


Růžena *27.3.1688 Borovnice    
Jiří *4.4.1690 Borovnice Matylda Jan Václav *1.5.1718 Borovnice    
Dorota Růžena *9.1.1721 Borovnice    
Tobiáš *11.9.1693 Borovnice +27.11.1693 Borovnice    
Jan *7.3.1696 Borovnice    
Josef *10.4.1697 Borovnice +18.12.1698 Borovnice    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


D1: Bedřich Čeřovský *9.5.1664 Borovnice & Alžběta


Václav *3.8.1707 Borovnice    
Růžena *23.2.1709 Borovnice    
Anna *28.9.1710 Borovnice 28.10.1736 Václav Lánský    
Alžběta *8.7.1714 Borovnice +22.3.1718 Borovnice    
Josef *18.6.1716 Borovnice +2.3.1717 Borovnice    
František *7.8.1718 Borovnice 4.10.1744 Anna Marie Urbanová Antonín *17.12.1744 Borovnice +15.1.1745 Borovnice    
Jan Josef *28.3.1746 Borovnice +5.6.1746 Borovnice    
František Florián *23.8.1747 Borovnice +10.3.1748 Borovnice    
Bohumír *23.8.1747 Borovnice +21.8.1748 Borovnice    
František *9.7.1749 Borovnice +10.2.1751 Borovnice    
Ignác *9.12.1751 Borovnice    
Anna Zuzana *18.4.1754 Borovnice    
Anna Alžběta *24.6.1756 Borovnice +16.10.1761 Borovnice    
František Antonín *27.5.1761 Borovnice +14.10.1761 Borovnice    
Anna Klára *4.8.1766 Borovnice    

Po Bedřichově smrti se Alžběta provdává 2.10.1725 za Kryštofa Schafra.

Zajímavé je to s dvojčaty Františkem Floriánem a Bohumírem. Matrika udává otce Bohumíra, takový v té době ale neexistuje. Asi si kněz pamatoval, že otec se jmenuje stejně jako jeden ze synů, ale zřejmě se netrefil.

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


E0: Jan Čeřovský *před 1679 & Alžběta Fastíková

Pokračování větve, která zatím není dotažena do současnosti.


Kateřina *7.8.1698 Borovnice +4.11.1698 Borovnice    
Marie *22.6.1699 Borovnice    
Josef *14.3.1701 Borovnice    
Jan *11.12.1702 Borovnice    
Tobiáš *3.12.1704 Borovnice    
Alžběta *6.3.1707 Borovnice    
Anna Růžena *23.7.1710 Borovnice    
Zuzana *22.6.1712 Borovnice +24.4.1713 Borovnice    
Jiří *26.12.1714 Borovnice    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


F0: Jan Čeřovský *3.6.1675 Borovnice & Alžběta Sallmanová

Pokračování větve, která zatím není dotažena do současnosti.


Alžběta *3.12.1705 Borovnice +11.10.1711 Borovnice    
Jan Kryštof *26.12.1706 Borovnice    
Václav *14.2.1709 Borovnice +25.9.1709 Borovnice    
Anna Marie *6.9.1711 Borovnice    
Jan Kryštof *16.10.1714 Borovnice 8.10.1758 Kateřina Soukupová Anna Zuzana *13.1.1760 Borovnice 14.11.1784 František Čeřovský *22.7.1765 Borovnice pokračování u Františka ->
Jan Antonín *1.3.1761 Borovnice 20.1.1782 Kateřina Štěrbová Matyáš *4.12.1782 Borovnice +19.12.1782 Borovnice    
František *11.6.1784 Borovnice    
Josef *3.5.1787 Borovnice    
24.11.1835 Anna Marxová *asi 1804 Lhota u Pecky  
6.2.1844 Kateřina Rennerová *asi 1815 Stupná  
Václav *31.8.1762 Borovnice    
Anna Alžběta *26.2.1764 Borovnice 3.2.1788 Antonín Štěrba *asi 1763 Branná    
Anna Marie *6.9.1765 Borovnice    
Anna Klára *2.7.1770 Borovnice +26.12.1771 Borovnice    
Anna *20.10.1718 Borovnice    
Anna Kateřina *9.12.1723 Borovnice    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


G0: František Čeřovský *14.6.1677 Borovnice & Zuzana

Větev Františka, která zatím není dotažena do současnosti.


Jan *4.12.1703 Borovnice +16.6.1787 Borovnice 19.2.1730 Anna Alžběta Štormová +25.10.1747 Borovnice Anna Klára *15.9.1730 Borovnice    
Kateřina *16.3.1732 Borovnice    
Apolena *14.6.1734 Borovnice 29.1.1765 Jan Knall    
Jan Jiří *7.6.1737 Borovnice +23.7.1737 Borovnice    
Anna Alžběta *27.9.1739 Borovnice +28.10.1739 Borovnice    
Bohumír *29.6.1741 Borovnice +7.7.1742 Borovnice    
František *27.6.1744 Borovnice    
Marie Anna *18.7.1746 Borovnice +25.4.1747 Borovnice    
14.1.1748 Alžběta Košťálová +24.10.1764 Borovnice Josef *10.4.1750 Borovnice 11.2.1776 Barbora Tipltová *asi 1755 +21.7.1823 Bukovina u Pecky Josef Matyáš *28.10.1776 Horní Javoří Anna Schneiderová Bukovina u Pecky ->
2.6.1804 Kateřina Ulrichová *asi 1776 Tikov ->
Kateřina Barbora *20.10.1778 Horní Javoří 16.1.1803 František ?ais *asi 1773  
Jan *27.4.1783 Bukovina u Pecky +1.3.1870 Bukovina u Pecky 24.2.1805 Marie Pechová *asi 1786 Bukovina u Pecky ->
Antonín Matyáš *26.5.1785 Bukovina u Pecky +13.2.1786 Bukovina u Pecky    
Antonín *23.5.1787 Bukovina u Pecky 17.11.1807 Anna Karešová Holovousy ->
Václav Matyáš *7.11.1789 Bukovina u Pecky    
Matyáš Ignác *27.1.1792 Bukovina u Pecky    
Ignác Josef *30.12.1793 Bukovina u Pecky +17.2.1794 Bukovina u Pecky    
Karel *13.6.1796 Bukovina u Pecky +2.7.1796 Bukovina u Pecky    
Karel *26.10.1797 Bukovina u Pecky +6.11.1797 Bukovina u Pecky    
Ferdinand *29.9.1800 Bukovina u Pecky +12.10.1800 Bukovina u Pecky    
Bohumír *4.1.1753 Borovnice    
Alžběta *26.6.1754 Borovnice +1.8.1754 Borovnice    
Anna Klára *31.3.1756 Borovnice 3.11.1776 Jiří Plecháč    
Ignác Vavřinec *10.8.1757 Borovnice 4.2.1782 Alžběta Tribenekerová Bukovina u Pecky +25.12.1811 Brtev Kateřina *6.6.1783 Bukovina u Pecky    
Jan Josef *2.6.1785 Bukovina u Pecky +28.5.1799 Brtev    
Alžběta Anna *13.5.1787 Bukovina u Pecky 28.1.1812 Antonín Malina *asi 1792  
Josef Václav *12.10.1789 Bukovina u Pecky Anežka Votočková +26.11.1820 Brtev ->
18.2.1821 Františka Hrnčířová *Asi 1801 ->
Anna Marie *24.1.1792 Brtev    
Marie Barbora *19.8.1794 Brtev +26.12.1795 Brtev    
Ignác Jan *19.1.1797 Brtev    
František Jan *16.5.1799 Brtev    
Jan Josef *13.9.1801 Brtev    
Antonín Karel *24.5.1805 Brtev +3.8.1806 Brtev    
Karel Antonín *11.12.1807 Brtev    
Jan Václav *28.5.1759 Borovnice +13.3.1829 Pecka 25.1.1785 Anna Mesnerová *asi 1760 +28.1.1827 Pecka Anna Marie *3.12.1785 Pecka +26.12.1785 Pecka    
Václav *3.1.1787 Pecka +4.1.1787 Pecka    
Růžena Kateřina *5.5.1788 Pecka    
Josef Václav *3.5.1790 Pecka +10.4.1837 Pecka 16.2.1819 Kateřina Schwarzová *asi 1791 +13.9.1823 Pecka ->
1.3.1824 Františka Pechová *asi 1799 Bukovina u Pecky +17.2.1873 Pecka ->
Anna Marie *26.5.1792 Pecka +11.2.1793 Pecka    
Václav *16.8.1794 Pecka +27.4.1795 Pecka    
Heřman *16.8.1794 Pecka +10.7.1795 Pecka    
Ferdinand *1.7.1796 Pecka +4.3.1801 Pecka    
Marie *7.9.1798 Pecka +18.6.1799 Pecka    
Anna *11.10.1764 Borovnice +15.11.1764 Borovnice    
3.11.1765 Alžběta Mádlová Matyáš *1.12.1766 Borovnice +27.2.1767 Borovnice    
Anna Alžběta *7.1.1768 Borovnice +26.11.1770 Borovnice    
Jan Matyáš *16.8.1769 Borovnice 2.10.1790 Alžběta Mindelová *asi 1768 Branná Jan Augustin *15.9.1791 Branná    
Františka *10.7.1796 Branná 26.8.1827 Benedikt Hofman *asi 1790 Borovnice  
Veronika *30.9.1798 Branná 26.2.1824 Jan Hönig *asi 1788 Vítkovice  
Karel *6.7.1800 Branná 11.6.1820 Alžběta Reimundová *asi 1796 Borovnice ->
Augustin *17.1.1804 Branná    
Barbora *26.8.1807 Branná 26.11.1828 Kristián Seifart *asi 1804 Borovnice  
Anna *28.12.1809 Branná    
Anna Josefa *21.9.1771 Borovnice +7.4.1772 Borovnice    
Kristián *24.6.1773 Borovnice +31.8.1782 Borovnice    
Antonín *3.6.1775 Borovnice +16.6.1775 Borovnice    
Anna Jana *8.6.1777 Borovnice +22.6.1777 Borovnice    
Alžběta Eva *10.12.1779 Borovnice +30.1.1782 Borovnice    
Anna Barbora *4.12.1782 Borovnice    
Ignác *2.5.1784 Borovnice    
Josef *4.12.1703 Borovnice Anna Růžena Jan Josef *1.2.1734 1.10.1759 Anna Marie Lachmanová Jan *13.1.1760 Borovnička 29.10.1787 Anna Marie Stuchlíková *asi 1766 ->
- Anna Marie Čeřovská (roz. Stuchlíková) *asi 1766 ->
Jan Josef *14.12.1761 Borovnička +19.12.1762 Borovnička    
Anna Zuzana *22.12.1763 Borovnička    
Anna Kateřina *26.4.1766 Borovnička    
Anna Kateřina *7.4.1768 Borovnička 13.11.1791 Josef Munzar *asi 1766 Borovnička  
Anna Marie *16.5.1770 Borovnička    
Anna *20.1.1772 Borovnička    
Filip Jakub *11.5.1773 Borovnička +2.7.1810 Borovnička 24.11.1795 Marie Anna Purmová *asi 1772 Borovnice +8.7.1852 Borovnička ->
Anna Klára *7.4.1775 Borovnička    
Anna Ludmila *16.9.1736 Borovnice    
Josef *17.12.1739 Borovnice 2.11.1766 Anna Kateřina Valešová    
Anna Kateřina *13.3.1743 Borovnice    
Růžena *14.2.1746 Borovnice    
Bohumír *5.9.1748 Borovnice 14.11.1773 Anna Marie Čeřovská *20.10.1751 Borovnice Jan František *10.10.1775 Borovnice    
Anna Klára *18.6.1777 Borovnice/FONT> 9.11.1795 Ondřej Podzim(ek)  
Anna Kateřina *10.6.1779 Borovnice 8.7.1800 Václav Holzhausler *asi 1770 Branná  
Anna Marie *24.5.1781 Borovnice 25.2.1805 František Čeřovský ->
Anna Alžběta *18.6.1783 Borovnice    
Marie Magdalena *18.7.1785 Borovnice    
Jan Antonín *30.12.1787 Borovnice    
Jana *28.2.1790 Borovnice 23.8.1814 František Štěrba *asi 1788 Branná  
Josef *27.6.1792 Borovnice    
Ignác *15.3.1795 Borovnice +20.1.1867 Borovnice Kateřina Tauchmannová *asi 1794 Borovnička +10.10.1850 Borovnice ->
Anna Alžběta *14.7.1751 Borovnice    
Anna Klára *12.12.1755 Borovnice    
František *2.6.1706 Borovnice před 1725 Zuzana Zuzana Anna *18.3.1725 Borovnice 13.11.1746 Jan Jiří Khun    
Anna Kateřina *31.1.1727 Borovnice    
Josef *16.5.1728 Borovnice 28.10.1753 Alžběta Hamplová Marie Alžběta *27.10.1754 Žďár    
Jiří Václav *27.9.1756 Žďár    
Josef *17.1.1758 Žďár    
Anna Kateřina *1.12.1759 Žďár 25.4.1786 Jan Vydra *asi 1763 Kruh u Jilemnice  
Jiří zv. Vojtěch *24.4.1761 Žďár    
Marie Tereza *26.5.1763 Žďár    
Anna Tereza *5.9.1765 Žďár    
Františka Tereza *5.10.1767 Žďár    
Tereza Kateřina *7.10.1769 Žďár    
Anna Alžběta *29.4.1731 Borovnice    
Anna Marie *28.10.1734 Borovnice    
Anna Marie *10.11.1737 Borovnice +18.12.1739 Borovnice    
František *11.1.1739 Borovnice 31.1.1761 Anna Marie Buchar    
Jan Václav *18.4.1742 Borovnice    
Marie Anna *5.6.1744 Borovnice    
Jan Krištof *4.4.1745 Borovnice +17.5.1745 Borovnice    
Eliáš *9.4.1708 Borovnice +7.1.1764 Borovnice 9.2.1738 Anna Růžena Weisová +11.1.1781 Borovnice Jan Václav *15.12.1738 Borovnice 9.2.1766 Kateřina Haláčková Kateřina *6.11.1766 Staňkov    
Jiří *30.1.1769 Staňkov +9.2.1769 Staňkov    
Anna *22.12.1769 Staňkov    
Anna Marie *5.6.1771 Staňkov    
Jan Václav *16.10.1773 Staňkov +18.1.1778 Staňkov    
Jan Josef *20.12.1774 Staňkov +1.9.1778 Staňkov    
Antonín *3.5.1776 Staňkov +17.3.1779 Staňkov    
Františka *18.1.1778 Staňkov    
Anna Alžběta *13.3.1780 Staňkov    
Veronika *6.9.1781 Staňkov 27.11.1821 Antonín Junek *asi 1799  
Anna Růžena *13.6.1783 Staňkov    
Melichar *25.1.1785 Staňkov +31.3.1785 Staňkov    
Pavel *26.11.1786 Staňkov    
Jan *20.5.1789 Staňkov +22.2.1790 Staňkov    
Jan Jiří *9.4.1741 Borovnice 19.11.1775 Kateřina Urbanová *asi 1743 Borovnice +1.9.1815 Borovnice Jan *4.10.1776 Borovnice    
Anna Alžběta *15.2.1780 Borovnice 24.11.1800 Karel Nitsch *asi 1769 Borovnice  
František *24.2.1782 Borovnice    
Anna *19.11.1784 Borovnice +7.3.1787 Borovnice    
Jan Václav *14.10.1790 Borovnice 31.10.1811 Alžběta Naumann *asi 1787 Borovnice ->
9.2.1830 Kateřina Krausová *asi 1789 Borovnice ->
Anna Alžběta *21.7.1743 Borovnice +28.7.1772 Borovnice    
Anna Růžena *26.11.1745 Borovnice +10.12.1745 Borovnice    
František *16.2.1747 Borovnice 25.2.1781Alžběta Najmanová Jan Josef *18.2.1782 Borovnice +20.4.1782 Borovnice    
František *30.4.1783 Borovnice +26.5.1783 Borovnice    
Ignác *24.3.1784 Borovnice    
Jan *25.1.1787 Borovnice 9.2.1813 Anna Stilzová Čistá ->
Anna Alžběta *24.12.1788 Borovnice 4.2.1828 Antonín Stuchlík *asi 1781 Borovnice  
Kristián *4.12.1791 Borovnice 7.11.1825 Thekla Hofmanová Borovnice ->
František *19.7.1793 Borovnice 2.9.1816 Alžběta Scharfová Branná ->
Anna *19.4.1797 Borovnice    
Antonín *17.3.1799 Borovnice    
Tobiáš *27.1.1802 Borovnice 20.11.1825 Anna Kohlová Borovnice ->
Anna Růžena *29.6.1749 Borovnice 23.8.1781 Bohumír Rolf    
Bohumil *7.7.1751 Borovnice 20.2.1781 Kateřina Mühlová Magdalena *9.4.1782 Borovnice +20.4.1782 Borovnice    
Anna Alžběta *26.9.1783 Borovnice    
František *21.11.1785 Borovnice    
Jan *25.12.1787 Borovnice    
Anna Zuzana *8.7.1754 Borovnice 16.5.1781 Jan Buchart    
Anna Marie *26.2.1757 Borovnice    
Josef Jan *30.6.1760 Borovnice 3.2.1790 Zuzana Rejmontová Borovnice Anna *29.2.1796 Borovnice +15.12.1848 Borovnice 1.3.1824 Josef Spitschan *asi 1802 Borovnice  
Růžena *19.2.1800 Borovnice    
Kateřina *25.4.1802 Borovnice 11.9.1832 Josef Stuchlík *asi 1805 Borovnice  
Jan *19.5.1805 Borovnice    
25.11.1806 Kateřina Haklová Branná Václav *11.4.1808 Borovnice    
Marie *5.11.1810 Borovnice nem ->
5.3.1848 Jan Mečíř *asi 1826 Borovnice  
Josef *19.9.1813 Borovnice 20.11.1832 Anna Šturmová *20.11.1804 Borovnice ->

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Josef Matyáš *28.10.1776 Horní Javoří & Anna Schneiderová Bukovina u Pecky *asi 1774 +27.1.1804 Bukovina u Pecky

Pokračování větve, která zatím není dotažena do současnosti.


František *1.11.1798 Bukovina u Pecky +5.7.1803 Bukovina u Pecky    
Josef *17.7.1800 Bukovina u Pecky 9.2.1836 Marie Raisová *16.9.1816 Dolní Javoří (17.6.1862 provdána za Františka Noska) Antonín *14.6.1838 Bukovina u Pecky +24.10.1892 Anna Nosková František *21.9.1862 Bukovina u Pecky    
Anna *8.8.1864 Bukovina u Pecky +3.1.1865 Bukovina u Pecky    
Marie *8.8.1864 Bukovina u Pecky +3.1.1865 Bukovina u Pecky    
Albína *29.5.1866 Bukovina u Pecky +9.7.1867 Bukovina u Pecky    
Marie *15.5.1868 Bukovina u Pecky    
Antonín *6.8.1870 Bukovina u Pecky    
Václav *12.12.1872 Bukovina u Pecky    
Vincenc *23.1.1875 Bukovina u Pecky    
Anna *16.4.1877 Bukovina u Pecky +27.4.1877 Bukovina u Pecky    
Jindřich *20.8.1878 Bukovina u Pecky +7.1.1879 Bukovina u Pecky    
Bohumil *19.8.1881 Bukovina u Pecky    
Anna *16.1.1840 Bukovina u Pecky    
Jan *15.5.1802 Bukovina u Pecky    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Josef Matyáš *28.10.1776 Horní Javoří & 2.6.1804 Kateřina Ulrichová *asi 1776 Tikov

Pokračování větve, která zatím není dotažena do současnosti.


Marie Magdaléna *23.7.1805 Bukovina u Pecky    
Anna Tereza *10.12.1807 Bukovina u Pecky +12.11.1809 Bukovina u Pecky    
František Josef *31.7.1809 Bukovina u Pecky +9.12.1871 Horní Javoří 4.2.1834 Marie Plecháčová *asi 1815 Bukovina u Pecky +28.12.1878 Horní Javoří František *12.7.1833 Bukovina u Pecky +11.7.1883 Horní Javoří Antonie Machová Valdov Josef *25.10.1863 Horní Javoří +2.11.1863 Horní Javoří    
Vilemína *24.1.1865 Horní Javoří    
František *1.9.1868 Horní Javoří 17.10.1899 Anna Zlatníková *6.9.1878 Pecka ->
Antonie *6.8.1871 Horní Javoří +13.5.1873 Horní Javoří    
Jan *16.12.1874 Horní Javoří 12.9.1898 Albína Rejmontová *5.7.1864 Bukovina u Pecky ->
Bohumil *27.4.1879 Horní Javoří    
Anna *9.12.1841 Horní Javoří 14.11.1865 Josef Spanilý *13.10.1840 Staňkov    
Marie *19.8.1853 Horní Javoří    
Barbora *7.10.1811 Bukovina u Pecky 27.7.1863 Josef Brandtner *17.7.1819    
Václav *11.8.1814 Bukovina u Pecky    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


František *1.9.1868 Horní Javoří & 17.10.1899 Anna Zlatníková *6.9.1878 Pecka

Pokračování větve, která zatím není dotažena do současnosti.


Bedřich *18.7.1901 Pecka    
Marie *22.12.1902 Pecka +25.6.1915 Pecka    
František *27.11.1905 Pecka    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Jan *16.12.1874 Horní Javoří & 12.9.1898 Albína Rejmontová *5.7.1864 Bukovina u Pecky

Pokračování větve, která zatím není dotažena do současnosti.


Bohuslav *2.7.1899 Lázně Bělohrad    
Oldřich *22.6.1901 Lázně Bělohrad    
Josef *13.3.1905 Prostřední Nová Ves    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Jan *27.4.1783 Bukovina u Pecky +1.3.1870 Bukovina u Pecky & 24.2.1805 Marie Pechová *asi 1786 Bukovina u Pecky

Pokračování větve, která zatím není dotažena do současnosti.


Josef *7.2.1808 Bukovina u Pecky    
Josefa *16.7.1810 Bukovina u Pecky +8.8.1810 Bukovina u Pecky    
Barbora *19.10.1811 Bukovina u Pecky +13.2.1814 Bukovina u Pecky    
Marie *14.11.1813 Bukovina u Pecky 8.2.1831 Josef Munzar *asi 1809 Brtev    
Antonín *23.1.1816 Bukovina u Pecky 30.1.1837 Anna Nosková *asi 1818 Bukovina u Pecky    
Antonie *25.2.1818 Bukovina u Pecky    
František *7.3.1820 Bukovina u Pecky 8.2.1841 Kateřina Nosková *asi 1822 Vidonice Anna *30.1.1842 Bukovina u Pecky +14.12.1845 Bukovina u Pecky    
Marie *3.6.1844 Bukovina u Pecky 22.1.1861 Ignác Niederle *12.8.1838 Stará Paka    
František *17.1.1848 Bukovina u Pecky +3.7.1869 Bukovina u Pecky    
Václav *30.9.1849 Bukovina u Pecky Marie Nálevková *asi 1852 +31.1.1879 Bukovina u Pecky Josef *17.3.1875 Bukovina u Pecky 27.4.1912 Emílie Jančová Bělčice  
Václav *19.1.1878 Bukovina u Pecky    
29.7.1879 Anna Bartoníčková *13.2.1860 Brtev František *21.3.1881 Bukovina u Pecky    
Antonín *31.5.1882 Bukovina u Pecky +29.3.1888 Bukovina u Pecky    
Anna Marie *21.4.1884 Bukovina u Pecky 14.11.1905 Antonín Pech *29.8.1877 Dolní Nová Ves  
Ludmila Žofie *13.5.1886 Bukovina u Pecky 16.4.1912 Jan Rücker *16.5.1882 Filířovice  
Jan *16.2.1892 Bukovina u Pecky    
Jan *2.8.1852 Bukovina u Pecky Anna Bukovská Anna *5.12.1871 Bukovina u Pecky    
František *2.9.1876 Bukovina u Pecky 6.11.1906 Anna Čeřovská *2.11.1887 Hoření Nová Ves  
Anna *15.12.1877 Bukovina u Pecky    
Jan *27.11.1879 Bukovina u Pecky + 20.12.1879 Bukovina u Pecky    
Matyáš *25.2.1822 Bukovina u Pecky +3.3.1822 Bukovina u Pecky    
Jan *23.4.1823 Bukovina u Pecky +15.9.1828 Bukovina u Pecky    
Josef *4.6.1825 Bukovina u Pecky 19.10.1844 Marie Bartáková Václav *1.11.1847 Ouklejov    
Jan *22.12.1849 Ouklejov    
Anna *26.6.1828 Bukovina u Pecky 5.10.1847 Václav Foit *asi 1814 Brtev    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Josef Václav *3.5.1790 Pecka +10.4.1837 Pecka & 1.3.1824 Františka Pechová *asi 1799 Bukovina u Pecky +17.2.1873 Pecka

Pokračování větve, která zatím není dotažena do současnosti.


Jan *5.5.1825 Pecka    
Václav *3.2.1827 Pecka +29.8.1866 Pecka 2.9.1851 Františka Langnerová *17.5.1832 Pecka Marie *12.11.1852 Pecka    
Josefa *23.9.1855 Pecka 21.2.1881 Josef Stirba *asi 1858 Borovnice    
Františka *24.9.1857 Pecka    
Ignác *21.12.1860 Pecka    
Václav *25.1.1863 Pecka    
Antonín * 12.11.1864 Pecka +13.6.1870 Pecka    
- Jůlie *2.1.1875 Pecka    
František *14.12.1828 Pecka +17.4.1876 Pecka    
Ferdinand *9.11.1830 Pecka 23.6.1862 Anežka Kyselová *5.11.1834 Pecka +26.9.1866 Pecka Josef *28.8.1862 Pecka +22.3.1863 Pecka    
(chlapec) *23.5.1864 Pecka +23.5.1864 Pecka    
Vilém *1.5.1866 Pecka    
Anna *5.5.1833 Pecka 18.2.1851 Josef Graff *asi 1830 Pecka    
Antonín *21.11.1836 Pecka +9.3.1878 Pecka 5.11.1862 Marie Šulcová *27.2.1840 Pecka Jan *12.10.1866 Pecka +27.11.1868 Pecka    
Anna *23.12.1868 Pecka    
Antonie *24.11.1870 Pecka    
Leopoldina *28.2.1874 Pecka +6.4.1875 Pecka    
Karel *19.9.1877 Pecka +28.12.1877 Pecka    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Antonín *23.5.1787 Bukovina u Pecky & 17.11.1807 Anna Karešová Holovousy

Pokračování větve, která zatím není dotažena do současnosti.


Barbora Kateřina *7.7.1809 Brtev    
Josef František *3.3.1811 Brtev    
Anna *04.12.1813 Brtev    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Josef Václav *12.10.1789 Bukovina u Pecky & Anežka Votočková +26.11.1820 Brtev

Pokračování větve, která zatím není dotažena do současnosti.


Josef František *23.5.1814 Brtev Marie Šafránková Anna *7.4.1837 Bertoldka 24.7.1860 Josef Dufek    
Antonie *24.10.1839 Bertoldka    
Františka *6.2.1842 Třebihošť 25.2.1862 Josef Voňka Doubravice    
Marie *29.8.1844 Třebihošť    
Václav *29.9.1846 Třebihošť    
František Serafín *26.5.1816 Brtev Františka Fléglová Františka *1.5.1839 Brtev    
Anna *4.2.1841 Třebihošť    
Jan *11.6.1843 Třebihošť    
Barbora *29.1.1846 Třebihošť    
Karolína *16.1.1848 Třebihošť    
Antonín *26.8.1818 Brtev Anna Urbanová Josef *11.10.1842 Horní Nová Ves 31.1.1870 Františka Štěrbová Josef *5.9.1870 Horní Nová Ves    
Pavlína *9.6.1873 Horní Nová Ves    
Prokop *27.5.1879 Horní Nová Ves    
Anna *6.10.1844 Horní Nová Ves 12.10.1874 Vendelín Grof *21.7.1851 Štikov    
Antonín *13.1.1849 Horní Nová Ves    
Antonie *21.3.1852 Horní Nová Ves    
Prokop *29.8.1854 Horní Nová Ves    
Tereza *1.12.1856 Horní Nová Ves    
Františka *25.4.1858 Horní Nová Ves    
Anna *20.11.1820 Brtev    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Josef Václav *12.10.1789 Bukovina u Pecky & 18.2.1821 Františka Hrnčířová *asi 1801

Pokračování větve, která zatím není dotažena do současnosti.


Františka Anna *7.12.1822 Brtev    
Jan *28.6.1824 Brtev Františka Podlipná Františka *5.3.1849 Brtev    
Josef *19.10.1850 Brtev 4.11.1873 Františka Feixová *3.10.1855 Kal Josef *19.2.1874 Kal    
Františka *9.8.1877 Kal    
Marie Magdaléna *2.6.1881 Kal    
Anna *6.2.1852 Brtev    
Františka *7.2.1854 Brtev    
Jan *17.10.1860 Brtev 28.6.1884 Anna Plecháčová *12.12.1865 Dolní Javoří František *16.9.1885 Brtev 9.7.1912 Anna Feixová *7.11.1888 Kal ->
Josef *22.9.1890 Brtev    
Marie *5.10.1906 Brtev    
Františka *13.9.1864 Brtev    
Václav *1.8.1828 Brtev 19.6.1849 Anna Dlabová *3.11.1831 Horní Nová Ves Anna *18.5.1850 Brtev 24.7.1871 Josef Skalický *2.6.1841 Lázně Bělohrad    
Barbora *30.11.1851 Brtev 4.7.1870 Josef Rejmont *2.3.1848 Brtev    
Václav *16.6.1856 Brtev    
Marie *3.4.1857 Brtev 23.6.1879 Antonín Haláček *13.6.1856 Staňkov    
Františka *7.2.1861 Brtev 14.7.1885 Jan Schorm *12.7.1860 Borovnice    
Josef *18.4.1863 Brtev 3.5.1887 Pavlína Plecháčová *3.8.1858 Horní Javoří Václav *28.9.1887 Horní Javoří    
Josef *22.3.1889 Brtev    
Annaf *4.11.1890 Brtev    
František *12.4.1892 Brtev    
Marie *10.7.1894 Brtev    
Antonín *25.9.1895 Brtev    
Josef *27.2.1898 Brtev    
Antonie *1.9.1865 Brtev    
Antonín *14.11.1868 Brtev 29.9.1891 Barbora Portychová *16.8.1866 Brtev Jindřich *22.2.1894 Brtev    
Pavlína *15.1.1871 Brtev    
Barbora *17.9.1874 Brtev    
Karel *7.11.1833 Brtev    
Anna *30.9.1835 Brtev    
Ferdinand *19.8.1838 Brtev 21.7.1873 Barbora Bejrová *22.8.1851    
Prokop *17.7.1841 Brtev 25.4.1864 Anna Špátová *11.10.1842 Prostřední Nová Ves Ludmila *4.1.1864 Prostřední Nová Ves    
Josef *13.10.1865 Prostřední Nová Ves    
Jan *19.2.1872 Brtev    
František *16.3.1874 Brtev 19.11.1899 Ambrosie Perličková *7.12.1868 Žďár Anna *6.2.1902 Lázně Bělohrad    
František *20.5.1903 Lázně Bělohrad +1.11.1903    
Marie *12.8.1904 Lázně Bělohrad    
Josef *18.9.1905 Lázně Bělohrad    
Prokop *4.7.1878 Brtev    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


František *16.9.1885 Brtev & 9.7.1912 Anna Feixová *7.11.1888 Kal

Pokračování větve, která zatím není dotažena do současnosti.


Blažena *22.11.1912 Brtev    
Jan *2.2.1914 Brtev    
Josef *16.2.1915 Brtev    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Václav *3.1.1787 Pecka & 31.10.1811 Alžběta Naumann *asi 1787 Borovnice

Pokračování větve, která zatím není dotažena do současnosti.


Jan *3.9.1812 Borovnice 3.2.1839 Marie Neumanová *asi 1812 Borovnice 3.2.1839 Marie Neumanová *asi 1812 Borovnice 7.6.1870 František Purm *21.10.1838 Borovnice    
Anna *31.5.1842 Borovnice +29.9.1850 Borovnice    
Amálie *16.12.1845 Borovnice    
Jan *1.1.1853 Borovnice Marie Grohová Tereza *26.6.1881 Borovnice 20.11.1900 Ignác Naumann *26.3.1876 Borovnice  
Anna *25.7.1889 Borovnice 19.6.1911 Antonín Neumann  
Anna *15.2.1815 Borovnice +3.12.1850 Borovnice 31.1.1842 František Šturm *asi 1821 Borovnice    
František Xaver *9.6.1817 Borovnice    
Kateřina *3.4.1820 Borovnice +16.12.1855 Borovnička 12.6.1848 František Kracík *1.11.1821 Borovnička    
Václav *26.10.1823 Borovnice +27.7.1853    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Václav *3.1.1787 Pecka & 9.2.1830 Kateřina Krausová *asi 1789 Borovnice

Pokračování větve, která zatím není dotažena do současnosti.


Josef *20.7.1831 Borovnice    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Josef Václav *3.5.1790 Pecka +10.4.1837 Pecka & 16.2.1819 Kateřina Schwarzová *asi 1791 +13.9.1823 Pecka

Pokračování větve, která zatím není dotažena do současnosti.


Josef *5.1.1820 Pecka 29.2.1848 Anna Jiřičková *asi 1826 Čistá - *26.7.1849 Pecka +26.7.1849 Pecka    
Anna Marie *2.7.1850 Pecka +10.9.1866 Pecka    
Alois *21.6.1852 Pecka    
Františka *18.6.1854 Pecka    
Vilemína *1.8.1856 Pecka    
Arnošt *31.1.1859 Pecka    
Marie *14.4.1863 Pecka 3.2.1887 Karel Jarý *4.11.1860 Písek rozv.10.4.1901    
Karel *28.7.1871 Pecka    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Karel *6.7.1800 Branná & 11.6.1820 Alžběta Reimundová *asi 1796 Borovnice

Pokračování větve, která zatím není dotažena do současnosti.


Jan *22.2.1821 Borovnice    
František *21.5.1822 Borovnice    
Karel *17.5.1824 Borovnice před 1853 Františka Rašková Karel *19.11.1853 Borovnice +3.12.1855 Borovnice    
Jan *14.4.1855 Borovnice +13.9.1856 Borovnice    
Anna *6.5.1857 Borovnice +2.9.1861 Borovnice    
Vilemína *18.5.1859 Borovnice +28.8.1861 Borovnice    
Karel *12.5.1861 Borovnice    
Anna *4.1.1826 Borovnice 10.2.1851 Jan Wimmer *asi 1820 Černá Hora    
Josef *24.9.1827 Borovnice    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Jan Čeřovský *13.1.1760 & 29.10.1787 Anna Marie Stuchlíková *asi 1766

Pokračování větve, která zatím není dotažena do současnosti.


Jan *15.10.1788/16.11.1788 Borovnička 11.11.1821 Alžběta Krausová *asi 1792 Borovnice Antonín *1.7.1821 Borovnice    
Marie Anna *15.6.1823 Borovnice 3.2.1846 Josef Drešler *asi 1812 Borovnice    
Bohumír *14.10.1825 Borovnice 18.11.1849 Kateřina Kaudelová *asi 1821 Borovnice František *1.4.1850 Borovnice +27.4.1850 Borovnice    
Karolína *29.7.1851 Borovnice +22.8.1852 Borovnice    
Kateřina *3.4.1853 Borovnice nem ->
František *2.4.1855 Borovnice    
Mariana *9.3.1857 Borovnice 16.7.1883 Frantšek Khun *asi 1850 Borovnice  
Václav *2.5.1860 Borovnice +23.12.1861 Borovnice    
Josefa *26.5.1827 Borovnice    
Antonín *27.2.1791 Borovnice +6.7.1791 Borovnička    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


- & Kateřina Čeřovská *3.4.1853 Borovnice

Zde větev končí.


Marie *31.12.1879 Borovnice 24.11.1900 Václav Seifart *20.9.1871 Borovnice    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


- & Anna Marie Čeřovská (roz. Stuchlíková) *asi 1766

Pokračování větve, která zatím není dotažena do současnosti.


Josef *1.3.1794/16.3.1794 Borovnice    
František *15.2.1795 Borovnice 23.10.1827 Klára Kaudelová *asi 1792 Bohumil *12.12.1827 Borovnice    
Jan *25.5.1831 Borovnice Marie Anna Tauchmanová *asi 1832 +27.3.1886 Borovnice (chlapec) *8.3.1853 Borovnice +8.3.1853 Borovnice    
Jan *25.4.1854 Borovnice 8.11.1881 Kateřina Kaudlová *13.4.1858 Borovnice ->
Josef *25.11.1855 Borovnice +31.12.1856 Borovnice    
Václav *16.10.1857 Borovnice    
František *8.8.1859 Borovnice    
Anna *13.10.1861 Borovnice +6.11.1861 Borovnice    
Marie *13.12.1862 Borovnice +10.9.1882 Borovnice    
Kateřina *9.3.1865 Borovnice +3.4.1870 Borovnice    
Františka *26.10.1867 Borovnice    
Antonín *31.3.1870 Borovnice +26.9.1870 Borovnice    
Karolína *24.10.1871 Borovnice    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Jan *25.4.1854 Borovnice & 8.11.1881 Kateřina Kaudlová *13.4.1858 Borovnice

Pokračování větve, která zatím není dotažena do současnosti.


Jan *27.5.1882 Borovnice 14.6.1913 Anna Šturmová    
Anna *31.8.1883 Borovnice 10.11.1903 Václav Kraus *14.12.1878 Borovnice    
Josef *12.11.1886 Borovnice 19.11.1911 Marie Stihrová    
Václav *5.2.1890 Borovnice 18.10.1913 Anna Dittrichová Borovnička    
(chlapec) *20.12.1891 Borovnice +20.12.1891 Borovnice    
František *7.3.1893 Borovnice 9.11.1914 Kateřina Šturmová    
(děvče) *1.10.1894 Borovnice +1.10.1894 Borovnice    
(chlapec) *16.4.1896 Borovnice +*16.4.1896 Borovnice    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Filip Jakub Čeřovský *11.5.1773 & 24.11.1795 Marie Anna Purmová *asi 1772 Borovnice +8.7.1852 Borovnička

Pokračování větve, která zatím není dotažena do současnosti.


Jan *10.9.1797 Borovnička 25.11.1817 Anna Šturmová *asi 1797 Vidonice +13.9.1858 Borovnička Jan *14.8.1818 Borovnička    
Anna *8.6.1821 Borovnička 19.11.1840 Ignác Kubík *asi 1812 Ždírnice    
František *21.4.1823 Borovnička +3.12.1860 Borovnička    
Josef *25.7.1825 Borovnička +27.7.1825 Borovnička    
Jan *20.5.1826 Borovnička    
Josef *25.5.1828 Borovnička +26.5.1828 Borovnička    
Františka *2.5.1830 Borovnička 6.2.1849 Václav Tauchmann *asi 1828 Borovnička    
Václav *10.3.1833 Borovnička 24.11.1857 Anna Tauchmanová *asi 1835 Borovnička +29.9.1866 Borovnička František *25.11.1858 Borovnička +30.10.1859 Borovnička    
Václav *19.10.1860 Borovnička    
Anna *10.3.1863 Borovnička    
Jan *23.1.1865 Borovnička    
Marie Müllerová Josef *25.3.1869 Borovnička +22.5.1869 Borovnička    
Marie *11.3.1870 Borovnička    
Veronika *17.11.1835 Borovnička +17.11.1835 Borovnička    
Marie *5.2.1837 Borovnička +4.9.1838 Borovnička    
František *12.10.1799 Borovnička 5.3.1821 Jana ? *asi 1798 Borovnička Josef *18.8.1823 ?Borovnička?    
Josef *12.1.1802 Borovnička    
Ignác *25.2.1804 Borovnička +29.7.1866 Pecka Alžběta Tauchmanová +27.7.1866 Pecka Anna *24.4.1829 Pecka    
Josef *asi 1830 Pecka 29.9.1856 Františka Horáčková *22.7.1834 Pecka Josef *27.8.1857 Pecka +16.10.1857 Pecka    
Antonín *21.8.1858 Pecka    
Jan František *21.5.1860 Pecka 8.11.1887 Vilemína Jodasová *13.2.1866 ->
Anna *27.4.1862 Pecka +14.7.1865 Pecka    
Františka *11.2.1864 Pecka 30.1.1894 Jan Reimont *6.11.1850 Pecka  
Anna *27.4.1866 Pecka    
Alžběta *7.1.1869 Pecka +21.2.1869 Pecka    
Josefa *2.12.1870 Pecka +12.4.1871 Pecka    
František *8.8.1872 Pecka +24.11.1872 Pecka    
Bartoloměj *25.3.1876 Pecka    
Marie *22.11.1832 Pecka    
Alžběta *7.7.1834 Pecka    
Václav *30.9.1836 Pecka +2.7.1840 Pecka    
Jan *27.10.1839 Pecka 17.11.1868 Anna Stomlová *11.1.1838 Pecka Jan *11.4.1869 Pecka    
Josef *17.12.1870 Pecka +15.10.1871 Pecka    
Anna *14.12.1872 Pecka 21.5.1901 Josef Linhart *28.5.1869 Pecka  
Josef *19.3.1877 Pecka +15.5.1877 Pecka    
Marie *21.6.1879 Pecka +14.11.1879 Pecka    
Josefa *18.4.1843 Pecka    
Filip *12.3.1806 Borovnička Marie Hamplová *asi 1801 Borovnička +21.12.1868 Borovnička Josef *5.1.1827 Borovnička +15.1.1827 Borovnička    
Anna *11.9.1828 Borovnička 19.2.1849 Jan Čeřovský *5.6.1824 Borovnice    
Barbora *3.11.1830 Borovnička +8.1.1831 Borovnička    
Josef *4.2.1832 Borovnička 16.8.1853 Kateřina Dresslerová *26.12.1834 Borovnička Pavlína *7.2.1854 Borovnička +5.10.1856 Borovnička    
Vilemína *3.8.1855 Borovnička +6.12.1856 Borovnička    
Marie *27.12.1857 Borovnička    
Kateřina *27.12.1857 Borovnička +30.1.1858 Borovnička    
Josef *20.4.1861 Borovnička +20.10.1861 Borovnička    
Jan *14.1.1863 Borovnička    
Filip *22.10.1868 Borovnička    
Ferdinand *24.3.1834 Borovnička + 14.5.1834 Borovnička    
Jan *25.6.1835 Borovnička +27.8.1835 Borovnička    
Eduard *21.8.1836 Borovnička +9.3.1838 Borovnička    
Václav *28.1.1841 Borovnička +1.2.1841 Borovnička    
Petronela *7.4.1844 15.11.1864 František Sommer *30.10.1834 Borovnička    
Václav *4.11.1809 Borovnička 23.2.1835 Kateřina Rulfová *asi 1808 Borovnička Josef *12.12.1837 Borovnička    
Anna *22.12.1839 Borovnička 26.2.1867 František Malý *3.5.1835 Borovnice    
Marie *8.2.1842 Borovnička +4.5.1843 Borovnička    
Barbora *19.12.1844 Borovnička +19.6.1870 Borovnička    
Marie *8.9.1847 Borovnička +2.5.1868 Borovnička    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Jan František Čeřovský *21.5.1860 & 5.11.1887 Vilemína Jodasová *13.2.1865

Pokračování větve, která zatím není dotažena do současnosti.


Josef *23.11.1888 Pecka    
Jan *28.3.1890 Pecka +25.3.1898 Pecka    
Josefa *22.6.1892 Pecka    
Marie Magdaléna *29.11.1893 Pecka    
František *6.3.1896 Pecka +22.10.1906 Pecka    
Jan *12.5.1899 Pecka    
Ladislav *27.6.1903 Pecka    
Anna *6.5.1906 Pecka    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Ignác Čeřovský *15.3.1795 & Kateřina Tauchmannová *asi 1794

Pokračování větve, která zatím není dotažena do současnosti.


Jan *4.7.1815 Borovnice 24.11.1834 Anna Čeřovská *4.7.1811 Kateřina *28.10.1836 Borovnice    
Anna *26.8.1838 Borovnice    
Josef *9.8.1840 Zadní Mostek    
Jan *21.8.1842 Zadní Mostek    
František *8.5.1844 Zadní Mostek    
Antonín *14.9.1846 Zadní Mostek    
Marie *16.7.1848 Zadní Mostek    
Barbora *8.7.1850 Zadní Mostek    
Karolína *10.5.1852 Zadní Mostek    
Veronika *21.8.1854 Zadní Mostek    
- (nem) Františka *9.3.1859 Borovnice +10.10.1859 Borovnice    
Tereza *30.3.1817 Borovnice - Anna *29.4.1844 Borovnice - František *30.5.1869 Borovnice +13.7.1869 Borovnice    
Wolfgang *29.4.1844 Borovnice +25.12.1854 Borovnice    
Kateřina *9.2.1820 Borovnice - Anna *26.11.1850 Borovnice +29.12.1851 Borovnice    
Veronika *11.4.1853 Borovnice +15.2.1855 Borovnice    
Josef *20.12.1821 Borovnice    
Marie *14.12.1822 Borovnice - Josef *16.2.1849 Borovnice 10.11.1872 Karolína Erbenová Marie Karolína *1.2.1875 Hostinné - ->
Josef Jan *16.2.1877 Hostinné +24.2.1877 Hostinné    
Václav *28.9.1878 Hostinné    
Františka *5.10.1880 Hostinné +12.10.1880 Hostinné    
Antonie *1.9.1882 Hostinné    
Kateřina *25.5.1852 Borovnice - Jan *1.5.1873 Dolní Olešnice +10.7.1873 Arnultovice    
Jan *8.1.1859 Borovnice +31.12.1930 Hostinné 10.11.1885 Marie Nisserová *24.6.1862 Josef *13.8.1886 Hostinné 3.8.1914 Anežka Juklová  
František Antonín *16.3.1888 Hostinné    
Jan *28.6.1890 Hostinné +6.6.1891 Hostinné    
Gustav Heinrich *20.5.1894 Hostinné    
Antonín Jan *26.5.1899 Hostinné +7.12.1899 Hostinné    
18.6.1904 Ludmila Lederová *5.11.1868 Arnultovice Heinrich Josef *21.4.1905 Hostinné    
Jan *20.5.1908 Hostinné    
Anna *26.7.1825 Borovnice +6.3.1834 Borovnice    
Ignác *2.6.1827 Borovnice Marie Anna Endtová *asi 1830 +22.9.1866 Borovnice (děvče) *9.6.1857 Borovnice +9.6.1857 Borovnice    
Františka *18.7.1858 Borovnice +20.12.1858 Borovnice    
Jan *11.11.1859 Borovnice +7.10.1860 Borovnice    
Františka *5.3.1862 Borovnice +28.10.1864 Borovnice    
Pavlína *8.2.1864 Borovnice +19.10.1864 Borovnice    
30.10.1866 Anna Čeřovská *3.1.1845 Josef *18.6.1867 Borovnice +26.6.1867 Borovnice    
Kateřina *19.5.1868 Borovnice +24.9.1869 Borovnice    
Ignác *28.4.1870 Borovnice 25.2.1895 Františka Haklová *15.2.1869 Borovnice Marie *1.7.1895 Borovnice +20.10.1895 Borovnice    
Anna *17.7.1896 Borovnice 11.10.1924 Josef Möller  
Ignác *19.6.1898 Borovnice    
Jan *1.5.1900 Borovnice    
Marie *9.8.1902 Borovnice    
Anna *29.4.1872 Borovnice +17.3.1873 Borovnice    
Pavlína *13.7.1874 Borovnice 8.8.1895 František Munsar *asi 1866 Borovnička    
Tereza *15.6.1876 Borovnice 22.11.1894 Josef Munsar *asi 1869 Borovnička    
Karolína *7.12.1878 Borovnice 13.6.1899 Jan Weska *27.12.1872 Borovnice    
Anna *25.6.1881 Borovnice +3.8.1889 Borovnice    
Marie *24.2.1884 Borovnice +10.4.1893 Borovnice    
Václav *25.9.1886 Borovnice +26.10.1887 Borovnice    
Antonín *26.8.1889 Borovnice 8.10.1918 Anna Kuhnová    
František *4.10.1829 Borovnice Brigita Tippeltová *Velká Úpa +20.11.1902 Borovnice Marie *1.10.1857 Borovnice    
Františka *12.11.1859 Borovnice +7.10.1860 Borovnice    
František *10.9.1862 Borovnice Karolína Neumannová *asi 1857 Borovnice Marie *20.2.1886 Borovnice +31.10.1898 Borovnice    
František *5.12.1887 Borovnice 10.6.1911 Marie Pachmanová *Borovnička  
Karolína *16.12.1889 Borovnice 8.10.1921 Guthar Tauchmann  
Anna *8.8.1893 Borovnice +3.4.1902 Borovnice    
- *10.2.1896 Borovnice +10.2.1896 Borovnice    
10.2.1890 Juliana Dobřenská *asi 1857 Borovnička Pavlína *21.12.1900 Borovnice +28.3.1931 Borovnice 21.10.1930 Rudolf Schneider  
Juliána *6.11.1902 Borovnice +16.1.1903 Borovnice    
Alžběta *20.1.1866 Borovnice 25.8.1891 Josef Borůvka *8.4.1859 Borovnička    
Josef *29.3.1868 Borovnice 17.11.1892 Karolína Čeřovská Borovnice Marie *8.5.1891 Borovnice 13.4.1920 Josef Hakel Borovnice  
Antonín *16.1.1893 Borovnice +18.10.1896 Borovnice    
*10.1.1895 Borovnice +20.4.1896 Borovnice    
František *14.9.1896 Borovnice +14.11.1897 Borovnice    
Josef *6.6.1898 Borovnice 26.6.1937 Kateřina Purmová, vdova, provdaná Blažková Borovnice  
Jan *31.5.1900 Borovnice +13.10.1900 Borovnice    
Rudolf *16.7.1901 Borovnice +23.11.1941 Kustinki Raiagdfchauglatz 1.9.1923 Marie Čeřovská Borovnice  
Václav *18.8.1903 Borovnice 19.10.1926 Marie Kaudelová Borovnice  
František *11.7.1906 Borovnice +30.8.1907 Borovnice    
Alois *15.9.1907 Borovnice    
Růžena *20.3.1909 Borovnice    
Rudolf *1.3.1911 Borovnice    
Emílie *16.3.1912 Borovnice    
Marta *15.12.1913 Borovnice    
Otto *7.7.1916 Borovnice    
Anna *12.11.1870 Borovnice    
Pavlína *9.7.1873 Borovnice +25.8.1874 Borovnice    
Jan *14.8.1875 Borovnice    
Veronika *23.12.1831 Borovnice +30.8.1892 Borovnice - Jan *3.3.1858 Borovnice +9.12.1905 Nová Paka    
Kristián *14.5.1870 Borovnice    
Josefa *20.3.1834 Borovnice - Marie *21.4.1859 Borovnice - Anna *7.7.1884 Borovnice    
Heřman *28.4.1864 Borovnice (18.5.1875 adoptován Ignácem Kracíkem)    
Anna *22.9.1866 Borovnice +24.11.1866 Borovnice    
Karolína *15.7.1869 Borovnice +7.8.1869 Borovnice    
Pavlína *7.5.1871 Borovnice (18.5.1875 adoptována Ignácem Kracíkem)    
Alžběta *12.9.1873 Borovnice (18.5.1875 adoptována Ignácem Kracíkem)    
18.5.1875 Ignác Kracík *24.9.1816 Borovnice    
Václav *29.3.1837 Borovnice +29.3.1837 Borovnice    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Marie Karolína Čeřovská *1.2.1875 & nemanželské

Pokračování větve, která zatím není dotažena do současnosti.


Elsa Marie *18.7.1896 Hostinné    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Jan Čeřovský *25.1.1787 & Anna Stilzová Čistá

Pokračování větve, která zatím není dotažena do současnosti.


Ignác *7.11.1815 Borovnice    
Josef *14.3.1818 Borovnice +12.12.1896 Borovnice 25.2.1851 Kateřina Endtová asi *1828 Borovnice Jan *20.7.1852 Borovnice +30.7.1852 Borovnice    
Marie *11.2.1854 Borovnice +7.5.1855 Borovnice    
Josef *25.5.1856 Borovnice 15.1.1894 Kateřina Štefanová Reinhold *12.4.1879 Borovnice    
Emil *23.2.1881 Borovnice    
Gustav *4.4.1884 Borovnice +4.4.1884 Borovnice    
Rudolf *4.9.1886 Borovnice +4.9.1886 Borovnice    
Růžena *4.9.1896 Borovnice 8.9.1911 Fridrich Rössler  
Vít *14.6.1860 Borovnice +11.3.1863 Borovnice    
Kristián *5.9.1862 Borovnice +5.12.1862 Borovnice    
František *27.5.1864 Borovnice +13.5.1866 Borovnice    
Antonín *25.3.1868 Borovnice 15.1.1894 Marie Grohová nem Josef *22.5.1888 Borovnice 8.9.1911 Pavlína Wesková  
Františka *22.6.1896 Borovnice +20.8.1901 Borovnice 6.11.1926 Josef Tůma  
Emanuel *24.5.1873 Borovnice 8.11.1898 Marie Stuchlíková *6.9.1873 Borovnice Marie *10.5.1899 Borovnice 1.9.1923 Rudolf Čeřovský  
Hermína *19.8.1901 Borovnice +20.8.1901 Borovnice    
Františka *12.11.1902 Borovnice +6.4.1904 Borovnice    
Josef *19.9.1904 Borovnice 13.8.1929 Anna ???  
Emilie *1.9.1906 Borovnice +21.9.1906 Borovnice    
Antonín *8.6.1911 Borovnice    
Robert *4.2.1913 Borovnice    
Anna *18.2.1820 Borovnice    
Barbora *6.2.1822 Borovnice 4.7.1843 František Ulrich *asi 1815 Borovnice    
Kateřina *13.2.1824 Borovnice    
Marie *21.1.1826 Borovnice 19.11.1850 František Blažka *asi 1826 Borovnice    
Veronika *25.12.1827 Borovnice 20.11.1850 Bohumír Portig *asi 1829 Borovnice    
František *15.10.1829 Borovnice 18.7.1859 Marie Magdalena Marxová *22.5.1832 Lhota u Pecky (chlapec) *7.3.1864 Arnoštov +7.3.1864 Arnoštov    
(dívka) *7.3.1864 Arnoštov +7.3.1864 Arnoštov    
Marie *12.1.1866 Arnoštov +13.1.1866 Arnoštov    
Anna *6.3.1868 Arnoštov 12.8.1890 Josef Rejl *17.1.1866 Vidonice    
Josefa *17.1.1832 Borovnice    
Kateřina *27.7.1835 Borovnice +19.12.1835 Borovnice    
Augustin *10.12.1836 Borovnice +8.1.1837 Borovnice    
Františka *26.9.1838 Borovnice +4.10.1838 Borovnice    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Kristián Čeřovský *4.12.1791 & 7.11.1825 Thekla Hofmanová Borovnice

Pokračování větve, která zatím není dotažena do současnosti.


Marie Anna *13.3.1827 Dolní Branná    
Barbora *7.8.1828 Dolní Branná    
František *8.6.1830 Dolní Branná +14.6.1834 Dolní Branná    
Josefa *11.5.1832 Dolní Branná    
Jan *5.7.1833 Dolní Branná asi 1870 Anna Borůvková Josef *20.5.1871 Borovnice 5.11.1895 Františka Šturmová *asi 1866 Borovnice    
Kristián *24.1.1873 Borovnice +24.1.1873 Borovnice    
Marie *23.4.1874 Borovnice +22.4.1877 Borovnice    
Jan *26.10.1876 Borovnice +28.10.1876 Borovnice    
Anna *4.3.1878 Borovnice +6.3.1878 Borovnice    
Pavel *20.10.1880 Borovnice +22.10.1880 Borovnice    
Petr *20.10.1880 Borovnice +21.10.1880 Borovnice    
Augustin *14.8.1884 Borovnice    
Ignác *17.2.1836 Dolní Branná    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


František Čeřovský *19.7.1793 & Alžběta Scharfová

Pokračování větve, která zatím není dotažena do současnosti.


Jan *25.2.1817 Borovnice    
František *3.3.1818 Borovnice    
Anna *21.11.1819 Borovnice 23.10.1838 Vincenc Stuchlík *asi 1816 Borovnice    
Marie *27.8.1822 Borovnice +12.12.1861 Borovnice 4.2.1850 Josef Müller *asi 1818    
Josef *23.7.1824 Borovnice      
24.11.1863 Anna Dittrich *31.5.1837 Borovnička    
Bohumil *24.5.1826 Borovnice    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Tobiáš Čeřovský *27.1.1802 & Anna Kohlová

Pokračování větve, která zatím není dotažena do současnosti.


Kateřina *21.12.1825 Borovnice    
Františka *18.4.1827 Borovnice    
Marie *10.12.1828 Borovnice    
Josefa *16.10.1830 Borovnice    
Anna *20.6.1833 Borovnice    
František *10.10.1835 Borovnice    
Ferdinand *19.4.1838 Borovnice 26.2.1867 Regina Donthová Borovnice Jan *29.6.1867 Borovnice 29.10.1892 Karolína Böhmová Borovnice Antonín *1.8.1891 Borovnice +26.6.1934 25.1.1919 Anna Čeřovská  
Josef *19.3.1893 Borovnice 5.8.1929 ??? Haklová Borovnice  
Jan *27.10.1894 Borovnice +9.5.1897 Borovnice    
Marie *3.5.1896 Borovnice +4.5.1897 Borovnice    
Anna *9.5.1898 Borovnice    
František *31.12.1899 Borovnice 7.7.1927 Vilemína Fickerová  
Jan *13.1.1902 Borovnice    
Rudolf *21.9.1903 Borovnice +2.11.1903 Borovnice    
Hermína *20.8.1905 Borovnice 21.11.1925 ???  
Růžena *29.4.1907 Borovnice    
- Marie *2.2.1908 Borovnice    
Alžběta *19.11.1870 Borovnice - Josef *20.12.1890 Borovnice +20.12.1890 Borovnice    
29.10.1892 Antonín Renner *asi 1869 Borovnice    
František *25.11.1875 Borovnice 14.11.1901 Anna Scharfová Borovnice nem Marie *23.11.1900 Borovnice    
Hermína *13.2.1902 Borovnice 17.11.1934 ???  
František *4.6.1905 Borovnice 4.2.1928 ???  
Antonín *1.1.1879 Borovnice +2.4.1888    
Karolína *10.4.1881 Borovnice    
Veronika *1.3.1840 Borovnice    
Anežka *6.3.1844 Borovnice 14.2.1871 Jan Schubert *15.12.1840 Borovnička    
Barbora *6.4.1846 Borovnice +3.1.1848 Borovnice    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Marie Čeřovská *5.11.1810 Borovnice nemanželské

Pokračování větve, která zatím není dotažena do současnosti.


Anna *21.1.1833 Borovnice 17.6.1873 Václav Stirba *14.11.1829 Borovnice    
Františka *27.6.1836 Borovnice nem Veronika *2.3.1854 Borovnice +3.9.1870 Borovnice    
Anna *23.7.1862 Borovnice 15.11.1881 Antonín Blaška *asi 1860 Borovnice    
Ferdinand *30.11.1865 Borovnice +21.12.1865 Borovnice    
Vincenc *8.6.1872 Borovnice +23.2.1924 Dobrá Mysl, Hostinné 6.11.1909 Anežka Pátá Zadní Ždírnice    
Václav *16.9.1877 Borovnice    
Kristína *27.3.1842 Borovnice    
Jana *5.7.1846 Borovnice    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Josef *19.9.1813 Borovnice & 20.11.1832 Anna Šturmová *20.11.1804 Borovnice

Pokračování větve, která zatím není dotažena do současnosti.


Veronika *6.6.1834 Borovnice +4.8.1834 Borovnice    
Eliáš *27.8.1835 Borovnice    
Zuzana *10.1.1838 Borovnice nem Marie *14.4.1862 Borovnice 15.10.1901 Antonín Blaška *31.7.1859 Borovnice    
3.6.1862 Ignác Rummel *asi 1834 Borovnice    
Barbora *25.5.1840 Borovnice 31.10.1864 František Čeřovský *7.8.1840 Borovnice    
Alžběta *20.10.1842 Borovnice 23.9.1873 Kristián Čeřovský *17.10.1849 Borovnice   ->
Antonín *17.1.1845 Borovnice    
Anna *24.4.1847 Borovnice nem Anna *4.5.1869 Borovnice 9.7.1895 František Kober *asi 1870 Borovnička    
Alfons *6.6.1893 Borovnice 19.6.1920 Tereza Rennerová    
František *29.10.1849 Borovnice +20.11.1850 Borovnice    

Začátek stránky       Hlavní stránka       Tabulka předka


Poslední aktualizace tohoto článku: 28.10.2023